Pressiteated http://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine en-us Pressiteatedhttp://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine&nID=6254Riik tahab tunnustada inimesi, kes on aidanud vägivalda ära hoida2017-10-13<p>Justiitsministeerium kutsub &uuml;les esitama tunnustamiseks tublisid inimesi, kes on teinud midagi olulist selle nimel, et Eestis oleks v&auml;hem v&auml;givalda. &bdquo;Otsime inimesi, kes on teinud enamat, kui neilt oodatakse, kes on suutnud oma algatuse, k&auml;itumise v&otilde;i suhtumisega muuta teiste inimeste elu ning on andnud neile tagasi lootust ja tuleviku," selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu.</p> <p>&bdquo;&Otilde;nneks on Eestis palju hoolivaid inimesi. On neid, kes on aidanud v&auml;givallaohvritel taastada eneseusu ja andnud j&otilde;udu edasiminemiseks. Samuti on inimesi, kes on suutnud m&otilde;jutada v&auml;givallatsejaid ja andnud neile tuge ja p&otilde;hjust end muuta," &uuml;tles Reinsalu. &bdquo;Me tahame need inimesed &uuml;les leida ja neile t&auml;nu avaldada, sest nad on muutunud Eesti paremaks."</p> <p>M&ouml;&ouml;dunud aastal registreeriti 7641 v&auml;givallakuritegu, mis oli veidi enam kui neljandik k&otilde;igist kuritegudest. Kui tapmiste arv on viimase k&uuml;mne aastaga m&auml;rkimisv&auml;&auml;rselt v&auml;henenud, siis registreeritud perev&auml;givallakuritegude arv ei n&auml;ita v&auml;henemise m&auml;rke. Mullu registreeriti Eestis 3017 perev&auml;givallakuritegu, mis on ligi 40 protsenti k&otilde;igist v&auml;givallakuritegudest.</p> <p>Kandidaate v&otilde;ivad esitada k&otilde;ik &uuml;ksikisikud ja organisatsioonid, sh vaba&uuml;hendused, riigi- ja omavalitsusasutused ja ettev&otilde;tted. Iseennast ei saa auhinna kandidaadiks seada. &Uuml;he isiku v&otilde;i organisatsiooni esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud.</p> <p>Ettepanekuid kandidaatide kohta ootame posti teel m&auml;rks&otilde;naga &bdquo;V&auml;givallaennetuse auhind" hiljemalt 6. novembriks aadressil justiitsministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn v&otilde;i e-posti aadressil <a href="mailto: Kart.Repponen@just.ee">Kart.Repponen@just.ee</a>.</p> <p>Auhind antakse &uuml;le 20. novembril P&Ouml;FF-i laste- ja noortefilmide alafestivali JUST FILM lapse &otilde;iguste eriprogrammi &uuml;ritusel.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Brit Tammiste <br />Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond, anal&uuml;&uuml;sitalituse n&otilde;unik</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Omavalitsuste-yhinemine&nID=6252Valga ja Valka piirkondades algab prototüüpimise kursus tootearenduseks2017-10-08<p>Connect Latvia ja Eesti Leiutajate Liidu ettepanekul tuuakse Eesti-L&auml;ti piirialale keskustega Valkas ja Valgas varasematel aastatel nii L&auml;tis Daugavpilsis kui Eestis Kohtla-J&auml;rvel piloottesti l&auml;binud f&uuml;&uuml;silise toote protot&uuml;&uuml;pimise rahvusvaheline ettev&otilde;tluskursus, mille eesm&auml;rgistatud v&auml;ljund on kiiresti k&auml;ivituv lisandv&auml;&auml;rtuse kui konkurentsieelise arendamise &otilde;ppepraktika rahvusvaheliseks koost&ouml;&ouml;ks tootearenduses Stockholm School of Economics in Riga ja Cambridge &uuml;likooli ning Anglia Ruskin &uuml;likooli toetusel ning vahendusel.</p> <p>Connect Latvia ja Eesti Leiutajate Liidu poolt l&auml;biviidavat f&uuml;&uuml;silise toote protot&uuml;&uuml;pimise kursust 16 oktoobrist J&otilde;ulueelse detsembrini 2017 juhendavad selleks Valgasse saabuvad Stockholm School in Rigaja teiste &uuml;likoolide rahvusvaheliste erialade &otilde;ppej&otilde;ud ja instruktorid ning ettev&otilde;tlusplatvormi programmi administreerivad vastavalt Elmars Baltins, Connect Latvia ja Aarne Toomsalu, Eesti Leiutajate Liit. Kursus toimub inglise keeles. Ava&uuml;ritus toimub 16. oktoobril algusega kell 12.30 Valgamaa Kutse&otilde;ppe Keskuses. Sinna ootaksime juba konkreetselt neid asjast huvitatud osav&otilde;tjaid, kellest kursus koosnema hakkab.</p> <p>Eelselektsioonid tootearendusidee ja protot&uuml;&uuml;bi v&auml;ljat&ouml;&ouml;tlusastmega tutvumiseks toimuvad kolmes voorus ja kogu tegevus toimub null-eelarvega isiklike ressursside kulutamisega k&otilde;ikide asjaosaliste poolt.</p> <p>Kogu kursuse komplekteerimiseks vajalikeks eelkogunemisteks palume seega kaasabi kuulutamisel Valgamaa meedia kanalites, et j&otilde;uda iga v&otilde;imaliku tootearendusidee kandjani &uuml;ksikisiku tasandil vanuses alates 15 aastat. Iga 28-40 registreerunud &uuml;ksikisikutest koosneva tootearendusest huvitatute grupi jaoks viime l&auml;bi eraldi eel&uuml;rituse tootearendusideede korrastamiseks asjatundlikuks protot&uuml;&uuml;pimiseks ettevalmistamise eesm&auml;rgil. Sooviksime l&auml;bi viia kokku kolm eel&uuml;ritust kuna praktika n&auml;itab, et kursuse l&otilde;petanute heatasemelise kvaliteedi on kindlustanud just need tootearendusv&otilde;imekad inimesed, kes on liitunud k&uuml;llalt l&auml;bim&otilde;eldud teostusastet eviva protot&uuml;&uuml;biga/tootearendusprojektiga alles meie teisel-kolmandal kogunemisel.</p> <p>Kursus on jaotatud moodulitesse 7 t&ouml;&ouml;toaga, mis toimuvad oktoobri l&otilde;pust 2017 veebruari alguseni 2018. Et kursuse eesm&auml;rgiks on seatud j&otilde;uda reaalelu &auml;ris m&uuml;&uuml;dava f&uuml;&uuml;silise toote inkubatsioonivalmis faasist tootmisvalmis protot&uuml;&uuml;bini- siis on kursuse komplekteerimiseks vajaliku selektsiooni alustamiseks palve kasutada meedialevi kanaleid meie sihtr&uuml;hmani j&otilde;udmiseks, kelleks on kannatlikud ning j&auml;rjekindlas t&ouml;&ouml;pingutuses h&auml;sti vastupidavad inimesed oma tootearendusideega ja oskusega ning p&uuml;sivusega nii teadmiste omandamisel kui l&otilde;puks ka protot&uuml;&uuml;bi valmis ehitamisel.</p> <p>Midagi t&auml;iesti uut leiutada ei ole ilmtingimata vaja kohe ja paugupealt - seda eeldada lubava avastusliku /leiutusliku plahvatuse tarvis luuakse tingimused juba meeskonnat&ouml;&ouml; k&auml;igus.</p> <p>Kursus on inglisekeelne kuid tootearendust ning protot&uuml;&uuml;pi h&otilde;lmava terminoloogia ja v&auml;ljendite ulatuses ei ole inglise keele oskus eelnevalt vajalik - inglise keele valdamist terminoloogilisel ega erialasel tasemel ei eeldata. K&otilde;ige elementaarsem &uuml;ldine suhtlemisoskuse v&otilde;imekus ning julgus peale hakkamiseks peaks aga olema. Kogu v&otilde;&otilde;rkeelseks suhtlemiseks vajalik s&otilde;navara ja oskused omandatakse kursuse k&auml;igus, kusjuures seda ei ole &uuml;lem&auml;&auml;ra palju, kuid enesekindlus, mida seesuguse standardi omandamine pakub - kompenseerib kindlasti meie poolt n&otilde;utava pingutuse uuteks eesseisvateks l&auml;bimurreteks kogu eluks.</p> <p>Kuna tootearenduse k&auml;igus kipub esialgne protot&uuml;&uuml;bi v&auml;&auml;rtuspakkumise idee peaaegu alati v&auml;hemalt pisut aga tavaliselt pigem radikaalselt teisenema - siis peaks igas kursusest osa v&otilde;tta soovivas tootearendusidee autoris ja rakendusliku innovatsiooni edendajas leiduma piisavalt valmisolekut tootearenduse muutustega kaasaminekuks ning samuti meeskonnat&ouml;&ouml;ks koos konkreetse vastutusala jaotusega meeskonna liikmete eneste poolt s&uuml;nkroniseeritavasse &uuml;hisesse panustamisse.</p> <p>Meeskonnad koosnevad soovitavalt 2-5 inimesest kuiv&otilde;rd konkurentsieelisele rajatava tootearenduse eesm&auml;rk on selle tugev meeskonnap&otilde;hine kommertsialiseerimine, mis esitab v&auml;ljakutse ettev&otilde;tte rajamiseks (kasv&otilde;i n&auml;iteks t&uuml;tarettev&otilde;tte asutamise ettepaneku vormis spinn-off arengumudeliga) praeguse t&ouml;&ouml;andja juurde. Meeskonna omavaheline sobivus ning sellele rajatav v&otilde;imekus kipub olema olulisem kui esialgne s&auml;rav tootearendusidee - j&auml;rjekindel t&ouml;&ouml;kus kipub v&otilde;itma laisapoolset andekust peaaegu alati.</p> <p>Sestpeale kui otsustatakse tootearendusidee ning seatakse eesm&auml;rk - otsustatakse ka meeskondade juhid ning hakatakse valima meeskonna liikmeid juhul kui oma meeskonda planeeritavaid liikmeid ei olnud kaasas piisaval hulgal juba algusest peale. Meeskonna liikmed nii&ouml;elda spetsialiseeruvad inglisekeelsele esitlusele kahes suunas:</p> <p><br />I) Toote kirjeldamine</p> <p>1) suuline esitlus l&uuml;hikese liftik&otilde;ne vormis (2 min ppt layout inglise keeles) ja</p> <p>2) arvutipresentatsiooni klassika (8 min ppt inglise keeles). Kindlad elemendid peavad esitatud saama - omandatakse esitluse kompositsioon detailide rohkuse ja/v&otilde;i t&auml;psuse osas fookusega esituse r&uuml;tmile ning kiirele haaratavusele j&auml;lgimiseks mille tagab arusaadavus &uuml;hem&otilde;ttelise selgusega ilma kiirustamiseta.</p> <p><br />II) Protot&uuml;&uuml;bi konstrueerimine - konkurentsieeliste tundma&otilde;ppimine tootearenduses ja tehniline lahendus v&otilde;i uudsuse aste innovatsiooniks</p> <p>Spetsialiseerumine protot&uuml;&uuml;bi valmis ehitamiseks toimub &uuml;lesandep&uuml;stituse osa l&auml;bimise j&auml;rel kahes faasis:</p> <p>1) inkubatsioonivalmis faasis (labori protot&uuml;&uuml;p asjakohaselt sobivast materjalist labori koguses ja/v&otilde;i m&otilde;&otilde;dus/kaalus) ja</p> <p>2) tootmisvalmis faasis (optimeeritud tootearendus nii, et omakapitali sisend ei saaks hakata &uuml;letama oodatava v&auml;ljam&uuml;&uuml;gi kasumikonkurentsis p&uuml;simiseks vajalikku taset - ehk et &otilde;pitakse anal&uuml;&uuml;sima kasumi marginaali j&auml;tkusuutlikkust, kuid kui selle j&auml;tkusuutlikkuse piir parima v&otilde;imaliku tehnilise lahenduse otsingute praktika k&auml;igus mingil p&otilde;hjusel &uuml;letatakse... siis tuleb &auml;ra &otilde;ppida ka see kuidas uuesti alustada uue toote v&otilde;i sarja p&otilde;lvkonna uue sisendhinnaga selleks, et s&auml;ilitada kasumi konkurentsi &ouml;konoomika omandamiseks.)</p> <p>L&uuml;hi&uuml;ldistuse s&otilde;nastuses v&otilde;ib seda nimetada tootearendusinvesteeringu h&auml;dapiduri t&otilde;mbamiseks vajaliku argumentatsiooni koostamiseks sestpeale kui hakkab selguma, et majanduslik tasuvus ei pea (uudse) tehnilise teostuse jaoks vajalikule investeerimiskulule vastu toote eluea kasvu/tugevusvaru piires oodatava kasumimarginaali l&otilde;igus.</p> <p>Investeerimise plaan (seadmed jms vajalik), tootmise ettevalmistamise plaan, tootmisjuhtimise korralduse plaan ja turunduse- ning m&uuml;&uuml;giplaan</p> <p>III) SSE in Riga juures ja Cambridge&acute;s j&auml;tkub `minimum viable product arendus&acute; jaanuaris-veebruaris 2018 suunaga nii&ouml;elda &auml;ra arvata ja katsetada reaalelu olukordades seda, millise toote eest turg tegelikult raha v&auml;lja annab - mitte ainult &uuml;tleb, et a&acute;la `seda ma sooviksin osta et omada&acute;.</p> <p>Otsustatakse:</p> <p>1) kas valmistatakse mitu erinevat toodet ja paisatakse need m&uuml;&uuml;ki ning kavandatakse hilisem tootevaliku otsus millise toote skaleerimisele panustada v&otilde;i:</p> <p>2) v&otilde;etakse kaalutud riskid hakata lihvima skaleerimiskes m&otilde;eldud tootearendust t&auml;nu olemasolevale kliendibaasile v&otilde;i lepingulisele kattele kohe - eesm&auml;rgiga mitte hilineda v&auml;ljalaske mahuv&otilde;imekuse saavutamisega.</p> <p>Kokkuv&otilde;ttes seatakse l&auml;hituleviku ja keskpika planeerimise eesm&auml;rgid 2-3 aasta piires (n&auml;iteks tootmisteenuse sisseostu variandi kasutamiseks kuni j&otilde;utakse selgusele seadmete hinna ning finantseerimise osas... kuid juba ainu&uuml;ksi &uuml;ks t&auml;isautomaatne t&ouml;&ouml;stusrobot (mis vastab Industry 4.0 tehnoloogilise taseme standardile) v&otilde;ib endast kujutada v&auml;ikest vabrikut s&otilde;iduauto hinnaga v&otilde;rreldava investeerimiskulutuste mahu juures.</p> <p>Loodame osav&otilde;tlikule kaasabile kursuse toimumise kuulutamisel kohalikus meediakanalis meile &otilde;pper&uuml;hmade komplekteerimiseks, keda &otilde;petatakse tasuta. Palun leidke k&auml;esoleva projekti tutvustamise inglisekeelne versioon lahkeks tutvumiseks lisatud failist.</p> <p>Lisainfo:</p> <p>Aarne Toomsalu<br />Eesti Leiutajate Liit (56602221)<br />ja Elmars Baltins<br />Biedrība "CONNECT Latvija"<br />Tel. (+371) 29100252<br />www.connectlatvia.lv</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>