Nädal linnavalitsuses http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses en-us Nädal linnavalitsuseshttp://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=625816.10.2017 -22.10.2017 (42. nädal)2017-10-16<p><strong>Esmasp&auml;eval, 16. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>linnavalitsuses aselinnapeade ja ametite juhatajate n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Tehakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 10</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Tartu Kiirabi ja Eesti Punase Risti Valga vabatahtlikega s&uuml;dame taask&auml;ivitamise alasel teavitusp&auml;eval &bdquo;Sinu k&auml;ed p&auml;&auml;stavad elu"</li> <li><strong>kell 10</strong> Valga vanalinna keskv&auml;ljaku ehitusn&otilde;upidamine, osaleb linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre </li> <li><strong>kell 13</strong> linnavalitsuse saalis raamatupidamise eelarveprogrammi Vera koolitus. Osalevad linnavalitsuse ja &uuml;mberkaudsete valdade raamatupidajad</li> <li><strong>kell 16</strong> Connect Latvia ja Eesti Leiutajate Liit ning Stockholm School of Economics in Riga korraldavad L&auml;ti-Eesti rahvusvahelise startup tootearenduse ja ettev&otilde;tluskursuse &bdquo;V&otilde;ta startup v&otilde;imalus" Valkas ja Valgas. Ettev&otilde;tluskursuse ava&uuml;ritus toimub Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuses. Kursus on m&otilde;eldud ettev&otilde;tlikkusega seotud inglise keele omandamiseks tootearenduse ja toote esitlemise valdkonnas - l&auml;bimurdeks rahvusvahelise konkurentsi praktikas</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 17. oktoobril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 17 </strong>muuseumis kontsert "R&auml;nnak r&otilde;&otilde;mu allikale". Robert J&uuml;rjendal kitarril, Jaan Tamsalu s&otilde;nad ja m&otilde;tted<br /><strong></strong></li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 18. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>linnavalitsuse istung</li> <li><strong>kell 11 </strong>raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" on k&uuml;las spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, kes annab p&otilde;gusa &uuml;levaate noorte tegevusest</li> <li><strong>kell 13.30 </strong>Schengen 10 korraldamine</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 19. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 15 </strong>linnavalitsuses n&otilde;upidamine teemal - EV 100 t&auml;histamine ja 2018. aasta t&auml;hts&uuml;ndmused</li> </ul> <p><strong>Reedel, 20. oktoobril</strong></p> <ul> <li>linnaarhitekt Jiri Tintera osaleb Muinsuskaitseameti Valga &Uuml;P eritingimuste komisjoni t&ouml;&ouml;s Tallinnas</li> <li><strong>kell 10</strong> Valga Lasteaed P&auml;&auml;suke t&auml;histab 45-tegevusaastat</li> </ul> <p><strong>Lisainformatsioon</strong></p> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>&Uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas p&otilde;hipuhkus 02.10-20.10.2017, arenguameti juhataja Aira Varblane</li> <li>Maan&otilde;unik Mario Pinka p&otilde;hipuhkus 09.10-20.10.2017, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Merike M&uuml;ller</li> <li>Keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann &otilde;ppepuhkus 16.10-19.10.2017</li> <li>Sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha p&otilde;hipuhkus 19.10-2.10.2017, asendab sotsiaalpedagoog Liina Taits</li> <li>Spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt &otilde;ppepuhkus 20.10.2017</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=624709.10.2017 -15.10.2017 (41. nädal)2017-10-09<p><strong>Esmasp&auml;eval, 9. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>linnavalitsuses aselinnapeade ja ametite juhatajate n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Tehakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>9. - 11. oktoober kell 12-20</strong> eelh&auml;&auml;letamine k&otilde;igis valimisjaoskondades. Toimub ka h&auml;&auml;letamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja &ouml;&ouml;p&auml;evases hoolekandeasutuses. <ul> <li><strong>kell 12 - 16</strong> viibivad valimisjaoskonnas nr 1, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, valimisjaoskonna esimees Annely Adrat ja liikmed Aili Linap, Meelis Saavel, Kaja T&auml;ttar, Ene K&otilde;iv, Ester Peterson, Helju N&auml;ppi v&otilde;i asendusliikmed Katrin Indov ja Merike M&uuml;ller</li> </ul> </li> <li><strong>kell 13</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk igakuisel Valga-Valka n&otilde;upidamisel Kesk tn 12 I korruse suures saalis</li> </ul> <ul> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 10. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8.30</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Piirkonna konkurentsiv&otilde;ime t&otilde;stmise meetmesse projektide esitamiseks valmistumise n&otilde;upidamisel</li> <li><strong>kell 10</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk ajalehe Valgamaalane korraldatud debatil</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 11. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" on Valga valla valimiskomisjoni esimees Anastasija Kikkas, kes teeb &uuml;levaate KOV valimiste Valga valimisjaoskondade asukohtadest ja piiridest ning lahtiolekuaegadest</li> <li><strong>kell 12.30</strong> linnapea Kalev H&auml;rk kohtub Tallinnas AS Eesti Liinirongid juhtkonnaga</li> <li><strong>kell 16</strong> linnavalitsuse ja Swedbanki Valga kontori rahvas korrastavad &uuml;hiselt Valga Pedeli puhkeala</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 12. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 10</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valgamaa Omavalitsuste Liidu &uuml;ldkoosolekul</li> <li><strong>kell 18</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk S&auml;de Seltsi 115. aastap&auml;eva t&auml;histamisel Valga Muuseumis</li> <li><strong>kell 19.30</strong> osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga G&uuml;mnaasiumi hoolekogu koosolekul</li> </ul> <p><strong>Reedel, 13. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9-13 </strong>osaleb linnapea Kalev H&auml;rk koos arenguagentuuri t&ouml;&ouml;tajatega Turismiettev&otilde;tjate Kogemusklubi kokkusaamisel Ugandi Restos</li> <li><strong>kell 14</strong> linnavalitsus istutab Pedeli poolsaarele puud</li> </ul> <p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 15. oktoobril </strong></p> <ul> <li>kohaliku omavalitsuse volikogu valimisp&auml;ev: h&auml;&auml;letamine k&otilde;igis valimisjaoskondades kell 9.00 - 20.00, m&otilde;juva p&otilde;hjuse t&otilde;ttu ka kodus h&auml;&auml;letamine (eelnevalt esitatud kirjaliku taotluse alusel) </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Lisainformatsioon </span></p> <p><strong>Kohaliku omavalitsuse volikogu valimine </strong></p> <ul> <li><strong>5. - 11. oktoobrini</strong> toimub elektrooniline h&auml;&auml;letamine. H&auml;&auml;letamine algab 5. oktoobril kell 9 ja kestab &ouml;&ouml;p&auml;evaringselt kuni 11. oktoobrini kell 18. E-h&auml;&auml;letamine toimub veebikeskkonnas <a href="mailto: www.valimised.ee">www.valimised.ee&nbsp;</a></li> <li><strong>9. - 11. oktoobrini</strong> eelh&auml;&auml;letamine k&otilde;igis valimisjaoskondades kell 12 - 20. Toimub ka h&auml;&auml;letamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja &ouml;&ouml;p&auml;evases hoolekandeasutuses. Kell 12 - 16 viibivad valimisjaoskonnas nr 1, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses<span style="text-decoration: underline;"><br /></span></li> </ul> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>&uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas viibib 02.10-20.10.2017 puhkusel, arenguameti juhataja Aira Varblane</li> <li>maan&otilde;unik Mario Pinka viibib 09.10-20.10.2017 puhkusel, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Merike M&uuml;ller</li> <li>Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova viibib 09.10-15.10.2017 puhkusel</li> </ul> <p><strong>L&auml;hetused </strong></p> <ul> <li><strong>9. ja 10. oktoobril</strong> viibib lasteaia Kaseke direktori Maila Rajamets SA Innove korraldatavas sisekoolitajate akadeemia baastaseme programmi koolitustel &bdquo;T&auml;iskasvanukoolitaja suhtlemisalane kompetentsus" P&auml;rnus</li> <li><strong>10. ja 11. oktoobril</strong> viibib p&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov t&auml;iendkoolitusel &bdquo;L&uuml;hivaatlus organisatsioonikultuuri kujundajana" Tallinnas</li> <li><strong>12. oktoobril</strong> viibib linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre infop&auml;eval "H&auml;daolukorraks valmistumise ja h&auml;daolukorra lahendamine" Tallinnas</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=623402.10.2017 -08.10.2017 (40. nädal)2017-10-02<p><strong>Esmasp&auml;eval, 2. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>Valga Keskraamatukogus linnavalituse ametite ja asutuste ning linna osalusega SA ja AS juhtidele n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Tehakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 11</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb ettev&otilde;tlusn&auml;dala ava&uuml;ritusel Otep&auml;&auml;l</li> <li><strong>kell 13</strong> igakuine Valga-Valka n&otilde;upidamine Kesk 12 I korruse suures saalis</li> <li><strong>kell 18</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk L&uuml;llem&auml;el Karula valla rahvaga</li> <li><strong>2. oktoobril</strong> korraldab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli &otilde;ppuritele &otilde;ppereisi Vabariigi Presidendi Kantseleisse</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 3. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 15</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Kuldres kolme maakonna omavalitsust&ouml;&ouml;tajate korvpalliturniiril</li> <li><strong>kell 17</strong> haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants osaleb Valga Muusikakooli hoolekogu koosolekul</li> <li><strong>kell 18</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk Tsirguliinas T&otilde;lliste valla rahvaga</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 4. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8</strong> ettev&otilde;tjate hommikus&ouml;&ouml;k, osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Triin Roo</li> <li><strong>kell 10 </strong>linnavalitsuse korraline istung</li> <li><strong>kell 11</strong> raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" r&auml;&auml;gib linnapea Kalev H&auml;rk nelja aasta olulisematest tegevustest</li> <li><strong>kell 18</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk &Otilde;rus valla rahvaga</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 5. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 13</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valgamaa parimate toitlustusettev&otilde;tete tunnustamis&uuml;ritusel Otep&auml;&auml;l</li> <li><strong>kell 16</strong> toimub Valga vanalinna (8. kvartali) esinduslikuks linnaruumiks ehitamise alguse t&auml;histamine, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 17. 30</strong> "Kesklinn s&auml;rama" Valga raekojas, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk ja arenguamet</li> <li><strong>kell 19</strong> &Otilde;petajate p&auml;eva pidulik kontsertaktus Valga kultuuri- ja huvialakeskuses, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Reedel, 6. oktoobril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Toompea lossis Eesti julgeolekualasel konverentsil</li> <li><strong>kell 18</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk koos tervise- ja t&ouml;&ouml;minister Jevgeni Ossinovskia Valga linna rahvaga</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 7. oktoobril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>Valga kesklinnas Liivimaa Mihklilaat ja pidu</li> </ul> <p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 8. oktoobril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 13 </strong>linnapea Kalev H&auml;rki vastuv&otilde;tt mais, juunis ja juulis s&uuml;ndinud pisikestele valgalastele ja nende vanematele raekoja saalis. Valga linna vapiga kaunistatud nimelised lusikad kingitakse 18 poisile ja 9 t&uuml;drukule</li> </ul> <p>Lisainformatsioon</p> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>&Uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas p&otilde;hipuhkus 02.10-20.10.2017, arenguameti juhataja Aira Varblane</li> <li>Spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt &otilde;ppepuhkus 06.10.2017, asendab kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e</li> <li>Kultuuri- ja huvialakeskuse direktor &Uuml;lle Juht p&otilde;hipuhkus 18.09-04.10.2017, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap</li> </ul> <p><strong>L&auml;hetused</strong></p> <ul> <li>3. oktoobril viibivad sotsiaalabiameti puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu ja spetsialistid Reet M&otilde;tsa ning Kristi Tsarjovi Viljandis koolitusel &bdquo;R&auml;nne ja vaimne tervis - kuidas aidata iseend ja teisi". </li> <li>4. oktoobril viibib arenguameti juhataja Aira Varblane Tallinnas SA Innove poolt korraldatud koolitusp&auml;eval Maksetaotluste sisestamisest e-toetuse keskkonda</li> <li>5.-6. oktoobril viibib noortekeskuse juhataja Maarja M&auml;gi Moostes Noortekeskuste juhi strateegilise juhtimise arenguprogrammi koolitusel</li> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=622425.09.2017 -01.10.2017 (39. nädal)2017-09-25<p><strong>Esmasp&auml;eval, 25. septembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> toimub linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Ametite juhatajad teevad &uuml;levaate olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 9.00 - 16.30</strong> viibib haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga P&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova kolme moodulisel koolitusel &bdquo; Kaasava Haridus Valgamaa koolides". Koolitus toimub T&otilde;rva g&uuml;mnaasiumis ja on sarja esimene moodul, j&auml;rgnevad koolitused toimuvad Valgas ja Otep&auml;&auml;l</li> <li><strong>kell 10</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk Valga Linna T&ouml;&ouml;tute Aktiveerimiskeskuse juhataja Anu-Lii J&uuml;rmaniga</li> <li><strong>kell 13</strong> Valga piirkonna omavalitsuste &uuml;hinemise juhtkomisjoni n&otilde;upidamine, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 16 </strong>linnapea Kalev H&auml;rk &otilde;nnitleb Valga linna eakaid juubilare kultuuri- ja huvialakeskuses &otilde;nnitlemine</li> <li><strong>kell 17.30</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk SDE fraktsiooni koosolekul</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 26. septembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 14</strong> raekojas linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni ja rahanduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras&nbsp;otsuse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna, Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla ja &Otilde;ru valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.17-31.12.18" ning m&auml;&auml;ruste eeln&otilde;ud: reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks; huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord; Valga linna, Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla ja &Otilde;ru valla &uuml;hine j&auml;&auml;tmehoolduseeskiri; Valgamaa Omavalitsuste j&auml;&auml;tmekava 2017-2025 vastuv&otilde;tmine. Osalevad volikogu liikmed ning aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre ja rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp</li> <li><strong>26. septembril </strong>osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Eesti II omavalitsusp&auml;eval Tallinnas. R&auml;&auml;gitakse haldusterritoriaalse reformi j&auml;rgsest omavalitsuskorraldusest Eestis</li> <li><strong>26. septembril </strong>on Valga Lasteaed Buartino koolieelikute r&uuml;hmad Saadj&auml;rve Looduskeskuses &otilde;ppek&auml;igul "Moosipurgi ja paberirulli mitu elu- koolieelikute &otilde;ppek&auml;ik J&auml;&auml;aja Keskusesse ". Lapsi saadavad &otilde;ppek&auml;igul r&uuml;hma &otilde;petajad, lasteaia direktor Merle Kaar ja &otilde;ppealajuhataja Maike Allik</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 27. septembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> linnavalitsuse erakorraline istung</li> <li><strong>kell 11</strong> raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" tutvustab linnavalitsuse kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e 7. oktoobril Valga kesklinnas toimuva Liivimaa Mihklilaada tegevusi</li> <li><strong>kell 15</strong> raekojas linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Huvitegevuse toetusfondi kasutamise kord" ja otsuse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna, Karula valla, Taheva valla, T&otilde;lliste valla ja &Otilde;ru valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 01.09.17-31.12.18". Osalevad volikogu liikmed ja linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapea Lauri Drubin&scaron; ning haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 28. septembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 10</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Liivimaa T&ouml;&ouml;messil Valka kultuurikeskuses</li> <li><strong>kell 17.30</strong> toimub Valga piirkonna omavalitsuste &uuml;hinemise komisjonide liikmete &uuml;hisseminar ja t&auml;nu&uuml;ritus, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Reedel, 29. septembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 10</strong> linnapea Kalev H&auml;rk avab Valga kultuuri- ja huvialakeskuses eakate terviseseminari </li> <li><strong>kell 11</strong> kohtumine Valga ja Valka &uuml;hise piiriala v&auml;ljaehitamise projekti teemadel Valkas </li> <li><strong>kell 11.30-15.00 </strong>organiseerib haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants koost&ouml;&ouml;s Maanteeametiga koolidele ja lasteaedadele liiklusohutuse teabep&auml;eva. Teabep&auml;ev toimub Valga Priimetsa Koolis. Liikluskasvatus on &uuml;ks &otilde;ppekava l&auml;bivatest teemadest </li> <li><strong>kell 13</strong> Valga linnavolikogu istung. <a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Linnavolikogu/Istungid">P&auml;evakord.</a> Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubin&scaron;, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht</li> <li><strong>kell 16</strong> kohtumine &ouml;&ouml;klubi m&uuml;ra teemadel, osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja linnamajandusamet </li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 30. septembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 15</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Eakate p&auml;eva t&auml;histamisel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses</li> </ul> <p><strong>Lisainformatsioon</strong></p> <p><strong>L&auml;hetused: </strong></p> <ul> <li>25.09 viibib IT-arenguspetsialist Toomas Pai Tallinnas koolitusel &bdquo;&Auml;ri ja IT j&auml;tkusuutlikuse (talitluspidevus) planeerimine".</li> <li>26.09 viibib pearaamatupidaja Aita Adrat ja vanemraamatupidaja Annely Adrat&nbsp;teabep&auml;eval &bdquo;Raamatupidamine KOV-ide &uuml;hinemise tuules - valguses - varjus" T&uuml;ril</li> <li>26.09 viibib arenguameti ettev&otilde;tluse ja arenguspetsialist Triin Roo Lasva vallas, V&otilde;rumaal toimuval Liivimaa Maitsed v&otilde;rgustiku infop&auml;eval</li> <li>27.09 viibib linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre Tallinnas riigihangete konverentsil: Uus seadus - kas oodatud v&otilde;i murelaps? </li> <li>27.09 viibib muuseumi direktor Pikne Kama Tallinnas koolitusp&auml;eval &bdquo;Ennastkehtestava suhtlemise ja k&auml;itumise koolitus juhtidele"</li> <li>27.-29.09 viibivad p&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi direktor Airi M&auml;gi Kuressaares IX &uuml;leriigilistel &otilde;ppealajuhatajate koost&ouml;&ouml;p&auml;evadel</li> <li>28.09-01.10 viibib arengun&otilde;unik Marika Post Ungari Vabariigis, Szegesisse piirilinnade koost&ouml;&ouml;konverentsil</li> </ul> <p><strong>Puhkused: </strong></p> <ul> <li>spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt viibib 22.09.2017 ja 25.09-01.10.2017 puhkusel, asendab kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e</li> <li>keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib 25.09-26.09.2017 puhkusel, asendavad maan&otilde;unik Mario Pinka ja ehitusj&auml;relevalve vanemspetsialist Iivika Voode</li> <li>kultuuri- ja huvialakeskuse direktor &Uuml;lle Juht viibib 18.09-04.10.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap</li> </ul>