Nädal linnavalitsuses http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses en-us Nädal linnavalitsuseshttp://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=601324.04.2017-30.04.2017 (17. nädal)2017-04-24<p><strong>Esmasp&auml;eval, 24. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> toimub linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 10</strong> arutelu Valga linnapargi ja S&auml;de pargi kaitsevajaduste ja tuleviku &uuml;le, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk, linnamajandusameti juhataja Arno Uprus ja haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre</li> <li><strong>kell 13</strong> Valga piirkonna omavalitsuste &uuml;hinemise juhtkomisjoni n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Osalevad linnavolikogu esimees Ivar Unt, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas, arenguameti juhataja Aira Varblane, rahandusameti juhataja ja &uuml;hinemise rahanduskomisjoni esimees Imbi R&otilde;ivassepp, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes ja &uuml;hinemise &otilde;iguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning juhtkomisjoni liikmed teistest &uuml;hinemispiirkonna omavalitsustest</li> <li><strong>kell 15</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul</li> <li><strong>kell 15</strong> Teeme &Auml;ra talgup&auml;eva arutelu, osalevad aselinnapea Enno Kase, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann ja vanemspetsialist Pille Meriroos ning avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht</li> <li><strong>kell 17</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk linnavolikogu SDE fraktsiooni koosolekul</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 25. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> Valga p&otilde;hikoolis ruumiprogrammi &uuml;levaatamine seoses Vabaduse 13 koolihoone planeeritava renoveerimisega. Osalevad aselinnapea Lauri Drubin&scaron; ning hariduse- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants</li> <li><strong>kell 11</strong> riigihanke komisjoni koosolek. P&auml;evakorras hanke &bdquo;Valga Lasteaed Kaseke (Kase 6, Valga) p&otilde;randate renoveerimine" avamine, hanke &bdquo;Valga Isamaalise Kasvatuse P&uuml;siekspositsiooni (VIKP) militaarteemapargi rekonstrueerimise projekteerimist&ouml;&ouml;de teenuse ost" arutelu ja hanke &bdquo;Valga Linnavalitsusele k&auml;idukorralduse teenuse osutamine" menetlemine. Osalevad komisjoni liikmed</li> <li><strong>kell 14</strong> raekoja saalis linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras otsuse eeln&otilde;u &bdquo;Loa andmine laenu v&otilde;tmiseks". Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapea Enno Kase ja rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp</li> <li><strong>25.-26.04</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Eesti Linnade Liidu esindajana Br&uuml;sselis kohalike ja regionaalsete omavalitsusliitude kohtumisel. Arutelu all on Euroopa kohalike omavalitsuste tegevused ja arengud seoses arengu-, migratsiooni-, idapartnerluse ja koost&ouml;&ouml;k&uuml;simustes</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 26. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> raadiosaate &bdquo;Valgalase pooltund"k&uuml;laliseks on aselinnapea Enno Kase, kes tutvustab talgup&auml;eval toimuvat</li> <li><strong>kell 14</strong> toimub linnavalitsuses &uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimiste &otilde;iguskomisjoni koosolek. Osalevad &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes ja &uuml;hinemise &otilde;iguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning &otilde;iguskomisjoni liikmed teistest &uuml;hinemispiirkonna omavalitsustest</li> <li><strong>kell 17</strong> osaleb aselinnapea Lauri Drubin&scaron; Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse hoolekogu koosolekul</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 27. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8.30</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk ettev&otilde;tjatega t&ouml;&ouml;stusalade &uuml;hendamise projekti kavade tutvustamiseks</li> <li><strong>kell 11-14</strong> Liivimaa T&ouml;&ouml;mess Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja linnavalitsuse erinevate valdkondade ametnikud</li> <li><strong>kell 13</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk kohtumisel Rahandusministeeriumi esindajatega seoses maavalitsuste &uuml;lesannete &uuml;leandmisega</li> <li><strong>kell 13</strong> spordihallis 42. Eestimaa linnade suvem&auml;ngude korraldamise koosolek. Osalevad aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, spordi-ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, Valga Sport juhataja Meelis Kattai ning Eestimaa Spordiliidu J&otilde;ud esindajad. Suvem&auml;ngud toimuvad kaksiklinnas Valgas-Valkas 8.-9. juulil</li> <li><strong>kell 15</strong> raekoja saalis linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek, kus antakse &uuml;levaade probleemidest Valga P&otilde;hikoolis seoses vandalismiga ja koolikohustuse t&auml;itmisega 2016/2017. &otilde;ppeaastal. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga P&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja politseijaoskonna piirkonnavanem Robert K&otilde;vask</li> <li><strong>kell 16</strong> raekoja saalis linnavolikogu rahanduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras on Valga Linnavolikogu 22.02.2013 otsuse nr 4 muutmine ja Loa andmine laenu v&otilde;tmiseks ning &uuml;levaade Valga linna 2017. aasta eelarve omalaekumiste kasutamisest I kvartalis. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubin&scaron; ja rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp</li> <li><strong>kell 18</strong> k&uuml;lastab linnapea Kalev H&auml;rk riigikaitselaagrit, kus osalevad Valga linna koolide &otilde;pilased</li> <li><strong>kell 19</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valga g&uuml;mnaasiumis noortekontserdil Tahavaatepeegel</li> </ul> <p><strong>Reedel, 28. aprillil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 8.30</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk ettev&otilde;tjatega t&ouml;&ouml;stusalade &uuml;hendamise projekti kavade tutvustamiseks </li> <li><strong>kell 10</strong> tutvub linnapea Kalev H&auml;rk Riia 5 objekti ehitust&ouml;&ouml;dega</li> <li><strong>kell 13 </strong>raekoja saalis linnavolikogu korraline istung. P&auml;evakorras Valga Linnavolikogu 22.02.2013 otsuse nr 4 &bdquo;Valga linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine, Loa andmine laenu v&otilde;tmiseks ja &bdquo;Korraldatud j&auml;&auml;tmeveo riigihanke korraldamiseks volituse andmine" . Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubin&scaron;, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp ja avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht</li> </ul> <p>Lisainformatsioon</p> <p><strong>Koolitused </strong></p> <ul> <li>28.04 linnahooldusameti haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre viibib Tartus Eesti Maastikuarhitektide Liidu korraldataval seminaril, mis k&auml;sitleb m&auml;nguv&auml;ljakute planeerimist ja projekteerimist</li> </ul> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>sotsiaalabiameti spetsialist Reet M&otilde;ts viibib 24.04-05.05.2017 puhkusel, asendab spetsialist Kristi Tsarjov</li> <li>sotsiaalabiameti spetsialist Riina Vares viibib 24.04-12.05.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp</li> <li>sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 26.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov</li> <li>Lastekodu Kurepesa juahtaja Marika Drenkhan viibib 21.04-27.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalt&ouml;&ouml;taja Triin Ristol</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=600417.04.2017-23.04.2017 (16. nädal)2017-04-17<p><strong>Esmasp&auml;eval, 17. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> toimub linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 10</strong> linnapea Kalev H&auml;rki ja linnavalitsuse ametite juhtide arutelu maavalitsuse &uuml;lesannete &uuml;lev&otilde;tmise osas</li> <li><strong>kell 11</strong> Valga linna ja l&auml;hi&uuml;mbruse liikuvusuuringu arutelu</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 18. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> linnavalitsuse istung. P&auml;evakord http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Linnavalitsus/Istungi-paevakord</li> <li><strong>kell 13.30</strong> linna arengukava juhtr&uuml;hma n&otilde;upidamine arengukava &uuml;levaatamiseks</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 19. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> raadiosaade &bdquo;Valgalase pooltund"</li> <li><strong>kell 12</strong> linnapea Kalev H&auml;rk s&uuml;damekuu v&otilde;imlemisel Valga Muuseumis</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 20. aprillil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 11.30</strong> esitleb Hendrikson&amp;Co Valga linnavalitsuse tellimusel l&auml;biviidud uuringut &bdquo;Liikuvusuuring Valga piirkonnas", mis viidi l&auml;bi Interreg L&auml;&auml;nemere piirkonna programmist rahastatava projekti &bdquo;TENTacle" raames. Kohtumisel osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, linnaarhitekt Jiri Tintera, arenguameti juhataja Aira Varblane, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas ja arengun&otilde;unik Marika Post</li> <li><strong>kell 12.30</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse jooksul</li> </ul> <p><strong>Reedel, 21. aprillil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 13</strong> korraldab haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga Muuseumis Valga v&auml;&auml;rikate &uuml;likooli loengu korrakaitse teemadel. Loengupidajaks on politseimajor Helmer Hallik, kes on L&otilde;una prefektuuri Kagupolitseijaoskonna juht</li> </ul> <p><strong>L&auml;hetused </strong></p> <ul> <li><strong>18.04</strong> viibivad p&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov ja lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets Tallinnas I &otilde;petajate arenguprogrammi I koolijuhtide kohtumisel. Esimese &uuml;hiskohtumise eesm&auml;rk on j&otilde;uda selgusele programmi konkreetsetes v&auml;ljundites ja valida programmi kolm &otilde;petajat ning r&auml;&auml;kida l&auml;bi &uuml;hised rahastusv&otilde;imalused ja edasine omavaheline kommunikatsioon</li> <li><strong>18.-19.04</strong> viibib lastekodu Kurepesa juhataja Marika Drenkhan Tallinnas asenduskodude sisehindamise seminaril</li> <li><strong>19.04</strong> viibivad jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, sekret&auml;r-referent Heldi Kaares ja&nbsp;volikogu kantselei juhataja-referent Ene Elango Tartus sekret&auml;ride p&auml;eva konverentsil</li> <li><strong>20.04</strong> viibib arengun&otilde;unik Marika Post Tartus, Eesti-Vene programmi sekretariaadis n&otilde;ustamisel ning spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt Tallinnas Noorteseire aastaraamatu esitluskonverentsil</li> <li><strong>21.04 </strong>viibib linnahooldusameti haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre Tartus Eesti Dendroloogia Seltsi t&ouml;&ouml;koosolekul</li> </ul> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre p&otilde;hipuhkus 03.04-19.04.2017, asendab linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann</li> <li>raamatupidaja Helju P&otilde;llumees viibib 11.04-20.04.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Meriliis Patlep</li> <li>sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha viibib 12.04-21.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov</li> <li>aselinnapea Enno Kase viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li>kultuuri- ja huvialakeskuse direktor &Uuml;lle Juht viibib 10.04-17.04.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap</li> <li>lasteaia P&auml;&auml;suke direktor Nadežda Amossova viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab &otilde;ppealajuhataja Natalja V&auml;ll</li> <li>muusikakooli direktor Tiia Parmo viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab &otilde;ppejuht Merlyn Treial</li> <li>lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 10.04-19.04.2017 puhkusel, asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks</li> <li>lastekodu juhataja Marika Drenkhan viibib 21.04-27.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalt&ouml;&ouml;taja Triin Risto</li> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=599510.04.2017-16.04.2017 (15. nädal)2017-04-07<p><strong>Esmasp&auml;eval, 10. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> linnapea Kalev H&auml;rk juhib linnavalitsuse infotundi, milles antakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 11</strong> IT-arendusjuhi konkursikomisjoni koosolek, vaadatakse &uuml;le esitatud dokumentide vastavus n&otilde;uetele. Komisjonis Anastasija Kikkas, Katre Kikkas ja Villar Sikk</li> <li><strong>kell 11</strong> osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants maavalitsuse n&otilde;upidamisel Valga P&otilde;hikooli hindamiskorralduse k&uuml;simuses</li> <li><strong>kell 11.30</strong> osaleb &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas V&otilde;ru Maavalitsuses kohtumisel, kus arutatakse &uuml;histranspordi korraldamise v&otilde;imalusi maakonnas </li> <li><strong>kell 15</strong> riigihangete komisjoni koosolek. P&auml;evakorras hanke &bdquo;&Uuml;histranspordi uuring Valga piirkonnas" avamine </li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 11. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9.30</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk t&auml;navavalgustuse laiendamise planeerimisn&otilde;upidamisel</li> <li><strong>kell 10.30</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk t&ouml;&ouml;stusalade juurdep&auml;&auml;suteede (Saviaugu, Petseri, M&auml;nniku) projekteerimisn&otilde;upidamisel</li> <li><strong>kell 14</strong> Valga linna ja &uuml;mberkaudsete valdade &otilde;iguskomisjoni koosolek, osaleb jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas</li> <li><strong>kell 15</strong> valimiskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras on valimiskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine</li> <li><strong>kell 18</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk S&auml;de seltsi 115. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud teatrietendusel</li> <li><strong>11. aprillil</strong> viibib linnaarhitekt Jiri Tintera seminaril &bdquo;Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021: kultuurip&auml;randi programmi planeerimine" Tallinnas</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 12. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 10</strong> V&otilde;idup&uuml;ha ja maakaitsep&auml;eva ettevalmistav n&otilde;upidamine koos Kaitseliiduga, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 11</strong> raadiosaate &bdquo;Valgalase pooltund" k&uuml;laliseks on keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann</li> <li><strong>kell 11</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk Eesti j&auml;&auml;hokiliidu presidendiga</li> <li><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG /> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->kell 11 toimub Valga Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna ja Valga Linnavalitsuse n&otilde;upidamine Valga P&otilde;hikooli hindamiskorralduse k&uuml;simuses</li> <li><strong>kell 14</strong> koalitsioonin&otilde;ukogu koosolek, osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubin&scaron;</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 13. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants alaealiste komisjoni istungil maavalitsuse I korruse saalis</li> <li><strong>kell 10</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk AS Valga Depoo esindusega</li> </ul> <p><strong>14. aprillil, suur reedel </strong></p> <ul> <li>riigip&uuml;ha, linnavalitsus ei t&ouml;&ouml;ta</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 15. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11 ja 13</strong> Valga-Valka t&auml;navatel II Eesti-L&auml;ti Jook. Jooksul osaleb ka linnapea Kalev H&auml;rk. <br />Kell 11, enne p&otilde;hijookse antakse start lastejooksudele. L&auml;bida tuleb vastavalt vanusele kas 100-, 200-, 400- v&otilde;i 800-meetrine distants Valga keskstaadionil. Lastejooksud on Valgamaa jooksusarja I etapiks. Lastejooksudele toimub registreerimine kohapeal ning osav&otilde;tutasu ei ole. Start p&otilde;hijooksudele antakse Valga keskstaadionilt kell 13. Joosta saab nii viiekilomeetrisel kui ka k&uuml;mnekilomeetrisel jooksudistantsil. &Uuml;he ringi pikkuseks on viis kilomeetrit. Jooksma on oodatud igas vanuses jooksus&otilde;brad. Lisaks jooksmisele saavad rajale minna ka kepik&otilde;ndijad</li> </ul> <p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 16. aprillil </strong></p> <ul> <li>EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil t&auml;histatakse 100 aasta m&ouml;&ouml;dumist eestlaste asualade &uuml;hendamisest ja Eestimaa kontuuri tekkest. Avas&uuml;ndmuseks on suur matk kunagisel Eestimaa ja Liivimaa kubermangu piiril ja selle l&auml;heduses. Linnapea Kalev H&auml;rk l&auml;bib Valgamaale usaldatud etapi, mille pikkus on kogu &uuml;rituse &uuml;ks pikemaid - 19,6 km ja kulgeb marsruudil Pilistvere - Oisu </li> <li><strong>kell 19 </strong>Valga P&otilde;hikooli hoovis s&uuml;&uuml;datakse &uuml;heskoos Valga linna rahvatantsu r&uuml;hmade ja kogukonnaga XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina j&auml;&auml;n" tuli ja t&auml;histatakse Eesti Vabariigi 100 s&uuml;nnip&auml;evapeo algust. Peale tule s&uuml;&uuml;tamist on kavas folkloorsed tantsud ja simman</li> </ul> <p><strong>Lisainformatsioon </strong></p> <p>Puhkused <br />&bull; linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre p&otilde;hipuhkus 03.04-18.04.2017, asendab linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann <br />&bull; linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos p&otilde;hipuhkus 03.04-13.04.2017, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu <br />&bull; raamatupidaja Helju P&otilde;llumees viibib 11.04-20.04.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Meriliis Patlep <br />&bull; sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha viibib 12.04-21.04.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov <br />&bull; aselinnapea Enno Kase viibib 17.04-23.04.2017 puhkusel, asendab linnapea Kalev H&auml;rk<br />&bull; lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 10.04-19.04.2017 puhkusel, asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks <br />&bull; kultuuri- ja huvialakeskuse direktor &Uuml;lle Juht viibib 10.04-17.04.2017 puhkusel, asendab juhiabi-peaadministraator Aili Linap</p>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=599103.04.2017–09.04.2017 (14. nädal)2017-04-03<p><strong>Esmasp&auml;eval, 3. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> toimub Valga p&otilde;hikoolis linna asutuste ja linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. &Uuml;hiselt alustatakse kooli terviseraja l&auml;bimisega, seej&auml;rel teeb &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas &uuml;levaate Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valla &uuml;hinemise k&auml;igust. Ametite juhatajad ja allasutuste juhid teevad &uuml;levaate olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 11</strong> Valga piirkonna omavalitsuste &uuml;hinemise juhtr&uuml;hma n&otilde;upidamine linnavalitsuses. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas</li> <li><strong>kell 14</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk Erasmus programmi raames Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskusele Euroopast k&uuml;lla saabunud delegatsioonidega Valga raekojas ja tutvustab k&uuml;lalistele Valga linna</li> <li><strong>kell 16.30</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk "Eesti parim minifirma 2017" ja Valgamaa noorte ettev&otilde;tluskonkursi "Nupp Nokib" finaal&uuml;ritusel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ning t&auml;nab parimaid Valga linna koolide &otilde;pilasfirmasid ja nende juhendajaid </li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 4. aprillil </strong></p> <ul> <li>linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Limbažis Eesti-L&auml;ti projekti Green Railway avakonverentsil ja teeb avaettekande</li> <li><strong>kell 9 </strong>linnavalitsuse korraline istung. <a href="http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Linnavalitsus/Istungi-paevakord">P&auml;evakord</a></li> <li><strong>kell 10 </strong>toimub maavalitsuses Eesti Kodukaunistamise &Uuml;henduse Valgamaa piirkonna infop&auml;ev. Osaleb haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre</li> <li><strong>kell 14 </strong>VIKP riigiabi teemaline n&otilde;upidamine. Osalevad, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Sten Otsma</li> <li><strong>kell 16.30</strong> osaleb aselinnapea Lauri Drubin&scaron; lasteaed Kaseke hoolekogu koosolekul</li> <li><strong>kell 18 </strong>osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valga linna kunstniku Viktor Fjodorovi 80. s&uuml;nnip&auml;evale p&uuml;hendatud n&auml;ituse avamisel Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses</li> <li><strong>kell 18</strong> osaleb aselinnapea Lauri Drubin&scaron; Valga Priimetsa kooli hoolekogu koosolekul. Teemaks on kooli renoveerimise projekti hetkeseis</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 5. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> raadio Ruutfm saate "Valgalse pooltund" k&uuml;laliseks on Valga linnapea Kalev H&auml;rk, kes annab &uuml;levaate Valga linna 2017. aasta eelarves planeeritud tegevustest</li> <li><strong>kell 13</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk T&otilde;lliste valla juhtidega</li> <li><strong>kell 16</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Kaitseliidu Valga &Uuml;K juhatuse koosolekul</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 6. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb kohtumisel ASi Eesti Liinirongid juhatuse ja n&otilde;ukoguga</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 8. aprillil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 12</strong> osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja aselinnapea Lauri Drubin&scaron; noorte heategevuslikul jooksul Valgas Pedeli virgestusalal</li> <li><strong>kell 14</strong> Valga Keskraamatukogus ja Valga Priimetsa koolis on k&otilde;igil vene keele huvilistel v&otilde;imalus kirjutada ette&uuml;tlust "Totalny Diktant" ehk "Totaalne ette&uuml;tlus". Tegemist on &uuml;lemaailmse aktsiooniga, mille eesm&auml;rgiks on p&ouml;&ouml;rata inimeste t&auml;helepanu vene keele &otilde;igekeelsusele </li> </ul> <p>Lisainformatsioon:</p> <p><strong>L&auml;hetused </strong></p> <ul> <li>3. aprillil viibib Valga Sport juhataja Meelis Katta EV 100 rahvamatka maakondade matkajuhtide koosolekul Tallinnas</li> <li>3.-4. aprillil viibib arengun&otilde;unik Marika Post Eesti-L&auml;ti programmi projekti &bdquo;Green Railway" avakoosolekul L&auml;ti Vabariigis, Limbazis</li> <li>3. aprillil viibib linnaarhitekt Jiri Tintera Muinsuskaitseameti ehitism&auml;lestiste ekspertn&otilde;ukogu koosolekul Tallinnas, et esitleda Kesk tn 20, laiemalt hoonete lammutamise k&uuml;simust Valga vanalinna &uuml;ldplaneeringu eritingimuste valguses</li> <li>5. aprillil viibivad Valga Lasteaed Buratino direktor Merle Kaar ja &otilde;ppealajuhataja Maike Allik Tartus SA Innove korraldataval haridusasutustele suunatud taotlusvoorude infop&auml;eval. Asendab tervishoiu- ja majandust&ouml;&ouml;taja Leili J&auml;rve</li> <li>5.-8. aprillil viibib kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi direktor Helle Ritso t&auml;iskasvanute g&uuml;mnaasiumi personali &otilde;ppek&auml;igul Hollandis</li> <li>5.-9. aprillil viibivad arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettev&otilde;tluse- ja arenguspetsialisti Sten- Arne Otsmaa Valgevenes toimuval kontaktseminaril ja messil</li> <li>6. aprillil viibib arengun&otilde;unik Marika Post Eesti-L&auml;ti programmi hankeseminaril Tartus</li> <li>6. aprillil viibib jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas &uuml;hinevate omavalitsuste infop&auml;eval Tartus</li> <li>6.-7. aprillil viibivad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ja lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets HITSA poolt korraldatavale koolitusele "Haridusasutuse digitaristu arendamine" Tartus</li> </ul> <p><strong>Puhkused </strong><br />&bull; Ehitusj&auml;relevalve vanemspetsialist Kairid Leks p&otilde;hipuhkus 06.03-06.04.2017<br />&bull; Linnadisainer Raivo Behrsin p&otilde;hipuhkus 27.03-06.04.2017, asendab ehitusj&auml;relevalve vanemspetsialist Iivika Voode<br />&bull; Linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre p&otilde;hipuhkus 03.04-18.04.2017, asendab linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann <br />&bull; Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos p&otilde;hipuhkus 03.04-13.04.2017, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu<br />&bull; P&otilde;hikooli direktor Hannely Luik-Stogov 05.04-07.04.2017, asendab arendus- ja noorsoot&ouml;&ouml;juht Maria Sikk</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>