Nädal linnavalitsuses http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses en-us Nädal linnavalitsuseshttp://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=636011.12.2017 - 17.12.2017 (50. nädal)2017-12-10<p><strong>Esmasp&auml;eval, 11. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> vallavalitsuse infotund, osalevad asevallavanemad ja ametite juhatajad. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik</li> <li><strong>kell 14 </strong>vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Viktor M&auml;gi kohtuvad Valgamaa Partnerluskoguga</li> <li><strong>11. dets</strong> osalevad asevallavanem Kalmer Sarv ning haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Haridus- ja Teadusministeeriumi v&auml;lishindamiseosakonna poolt korraldataval omavalitsustele suunatud teabep&auml;eval Tallinnas. Teabep&auml;eva eesm&auml;rk on anda &otilde;ppeasutuste pidajatele &uuml;levaade muudatustest hariduskorralduses seoses maavalitsuste tegevuse l&otilde;petamisega ning pidaja &uuml;lesannetest haridusvaldkonnas</li> <li><strong>11. dets</strong> maan&otilde;unik Mario Pinka osaleb Maamaksu infos&uuml;steemi v&otilde;imalusi tutvustaval kasutajakoolitusel Tartus</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 12. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 15.30</strong> spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml;komisjoni koosolek. Osalevad asevallavanem Kalmer Sarv, spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Valga Sport juhataja Meelis Kattai ja Valga G&uuml;mnaasiumi &otilde;pilasesinduse esindaja Kristo Jesse</li> <li><strong>kell 16</strong> vallavanem Margus Lepik &otilde;nnitleb eakaid juubilare kultuuri- ja huvialakeskuse</li> <li>asevallavanem Kalmer Sarv kohtub Valga P&otilde;hikooli projekteerijatega</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 13. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> vallavolikogu aseesimees Allain Karuse, vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Viktor M&auml;gi osalevad Kagu Eesti piirkonna transpordiuuringu esitlusel Greete motellis. Uuringu eesm&auml;rgiks on v&auml;lja selgitada P&otilde;lva, Valga ja V&otilde;ru maakonnas reisijate ja kaupade liikuvus- ja &uuml;hendusvajadused nii Eesti kui ka rahvusvaheliste transpordikoridoridega</li> <li><strong>kell 11</strong> r&auml;&auml;gib linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre raadio Ruutfm saates "Valgalase pooltund" pooleliolevatest ehitust&ouml;&ouml;dest Valga linnas</li> <li><strong>kell 14</strong> vallavalitsuse erakorraline istung, p&auml;evakorras p&otilde;him&auml;&auml;rus</li> <li><strong>13.-14. dets</strong> osalevad arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Triin Roo arendust&ouml;&ouml;tajate arenguprogrammi koolitusel Ida-Virumaal </li> <li><strong>13.-15. dets</strong> osalevad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ja Valga Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova SA Innove korraldataval &otilde;ppereisil Pihkvasse</li> </ul> <p><strong>Reedel, 15. detsembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 13</strong> Valga vallavolikogu istung raekoja saalis. <br />P&auml;evakord:<br />Valga Keskraamatukogu p&otilde;him&auml;&auml;ruse kinnitamine;<br />Valga Avatud Noortekeskuse p&otilde;him&auml;&auml;ruse kinnitamine; <br />Maamaksum&auml;&auml;ra kehtestamine 2018. aastaks;<br />Kinnisasja omandamise loa taotluse kohta arvamuse andmine;<br />Loa taotlemine munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa hoonestus&otilde;igusega koormamiseks; <br />Ametiasutuste tegevuse &uuml;mberkorraldamine;<br />Taheva Vallavolikogu 09.05.2013 otsuse nr 11 &bdquo;Taheva Vallavalitsuse palgajuhend" kehtetuks tunnistamine;<br />Valga Vallavolikogu t&ouml;&ouml;st osav&otilde;tu eest h&uuml;vituse ja tasu maksmine;<br />Valga Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine;<br />Esindajate ja esindajate asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu &uuml;ldkoosolekule ja volikogusse;<br />Muud k&uuml;simused ja informatsioon: vallavanem Margus Lepik teeb &uuml;levaate olulisemast Valga vallas ja vallavalitsuses november-detsember 2017</li> <li><strong>kell 19</strong> vallavanem Margus Lepik osaleb t&auml;nu&uuml;ritusel "Valgamaa t&auml;nab", kus antakse &uuml;le Valgamaa Spordiliidu ja Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi preemiad, tunnustatakse noori ja noorte laulu- ja tantsupoe kollektiivide juhte. Samuti maakonna sotsiaalt&ouml;&ouml;tajaid ja tervisedendajaid ning selgitatakse v&auml;lja Valgamaa aasta tegu</li> </ul> <p><strong>Puhkused:</strong></p> <ul> <li>sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 07.12-10.12.2017 ja 12.12-22.12.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp</li> <li>puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu viibib 11.12-17.12.2017 puhkusel, asendab juhataja Meeli Tuubel</li> <li>avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht viibib 11.12-19.12.2017 puhkusel </li> <li>keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib 11.12-14.12.2017 puhkusel</li> <li>haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre viibib 11.12-20.12.2017 puhkusel, asendab linnahooldusameti juhataja Arno Uprus</li> <li>sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 7., 8., 11., 19., 28. ja 29. dets (24.11, 07.12 ja 11.12 asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov, 19.12 ja 28.12-29.12 asendab sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha)</li> <li>linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 11.12-13.12.2017 puhkusel</li> <li>noortekeskuse juhataja Maarja M&auml;gi viibib 05.12-17.12.2017 puhkusel</li> </ul> <p>&nbsp;.</p> <ul> </ul> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=634004.12.2017 - 10.12.2017 (49. nädal)2017-12-03<p><strong>Esmasp&auml;eval, 4. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>laiendatud infotund raekojas, osalevad asevallavanemad, asutuste direktorid ning linna osalusega SAde ja ASde juhid. Tehakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik</li> <li><strong>kell 13</strong> Valga-Valka juhtide kohtumine. Vallavalitsuse liikmed tutvustavad k&uuml;lalistele L&auml;tist uut omavalitsust ja juhtimiss&uuml;steemi</li> <li><strong>kell 15</strong> vallavanem Margus Lepik &otilde;nnitleb 100. s&uuml;nnip&auml;eval Taheva valla juubilari</li> <li><strong>kell 17</strong> Valgamaa ettev&otilde;tlusgala, osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Viktor M&auml;gi</li> <li>Lairibateenus KOV hoonetesse, arutelul osaleb asevallavanem Viktor M&auml;gi</li> <li>Linnaarhitekt Jiri Tintera osaleb Ruumiloome ekspertr&uuml;hma t&ouml;&ouml;r&uuml;hma teisel koosolekul Tallinnas</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 6. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8.15 </strong>Valga-Valka ettev&otilde;tjate hommikus&ouml;&ouml;k kohvikus "Jumis", osalevad vallavanem Margus Lepik, arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Triin Roo</li> <li><strong>kell 11 </strong>raadio Ruutfm saate &bdquo;Valgalase pooltund" k&uuml;laliseks on kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, kes tutvustab Schengeni 10. aastap&auml;eval, 21. detsembril Valga-Valka piiril toimuvat</li> <li><strong>kell 14</strong> vallavalitsuse istung. P&auml;evakord </li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 7. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> asevallavanem Kalmer Sarv, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning sotsiaalpedagoog Katrin Indov osalevad Haridus- ja Teadusministeeriumi Valga-, V&otilde;ru- ja P&otilde;lvamaa infop&auml;eval &bdquo;V&otilde;imalikud muudatused hariduslike erivajadustega &otilde;pilaste &otilde;ppe korraldamisel. Miks, mida, kuidas? Tartus</li> </ul> <p><strong>Reedel, 8. detsembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 13 </strong>korraldab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga V&auml;&auml;rikate &uuml;likooli loengu teemadel: &bdquo;Mis p&otilde;hjustab kliimamuutusi ja kuidas nendega kohaneda" ja &bdquo;J&auml;&auml;tmemajandusest Valga linnas". Lektoriks on Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann. Loengud toimuvad Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) ruumides<strong><br /></strong></li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 9. detsembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 16</strong> Tsirguliina Keskkooli 105. aastap&auml;eva t&auml;histamine ja vilistlaste kokkutulek, osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Kalmer Sarv</li> </ul> <p>L&auml;hetused<br />&bull; 04.12-05.12.2017 viibivad arengun&otilde;unik Marika Posti Venemaal, Pihkvas Eesti-Vene programmi infop&auml;eval ja Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova P&auml;rnus <br />&bull; 05.12.2017 viibib lastekodu juhataja Marika Drenkhan ELN&Uuml; &uuml;ldkoosolekul Tallinnas ja 06.12.2017 Asendushoolduse infop&auml;ev Tartus<br />&bull; 06.12.2017 viibib keskraamatukogu direktor Endla Schasmin Tallinnas Eesti Raamatukogude &Uuml;hingu projekti "Raamatukogud-muuseumid-noored" l&otilde;petamisel, kus tutvustab Valgas toimunud projekti "Orienteerumine ajaloo ja kirjanduse radadel"<br />&bull; 07.12.2017 viibib keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann Tartusse teabep&auml;eval &bdquo;Kliimamuutustega arvestamine ja riskide maandamine" <br />&bull; 08.12.2017 viibivad sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepa, puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu, spetsialist Kristi Tsarjovi, laste hoolekandespetsialist Iia Konksu Rakverre seminarile teemal &bdquo;Integreeritud n&otilde;ustamisteenuse positiivne m&otilde;ju".</p>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=633827.11.2017 - 03.12.2017 (48. nädal)2017-11-27<p><strong>Esmasp&auml;eval, 27. novembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> asevallavanemate ja ametite juhatajate infotund, mida juhib vallavanem Margus Lepik. Tehakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 11</strong> vallavanem Margus Lepik kohtub Valgamaa Puuetega Inimeste Koja esindajatega</li> <li><strong>kell 11.30</strong> Valga-Valka piirilugude anal&uuml;&uuml;s ja videoklippide ettevalmistamine, osalevad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, arenguameti ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Triin Roo, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht</li> <li><strong>kell 15</strong> toimub linnavalitsus saalis kultuurialaste mittetulundus&uuml;hingute rahastamise komisjoni koosolek. P&auml;evakorras on 2017. aasta &uuml;hekordsete kultuuriprojektide IV jaotuse toetuste m&auml;&auml;ramine kultuurialastele MT&Uuml;dele. Osalevad komisjoni liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, mittetulundus&uuml;hingute esindajad Eve Lahesoo, Elke Olesk ja Sirje P&auml;ss. Komisjonile laekus l&auml;bivaatamiseks 16 projekti kaheteistk&uuml;mnelt mittetulundus&uuml;hingult</li> <li><strong>kell 15</strong> Valga &uuml;ldplaneeringu arutelu, osaleb asevallavanem Viktor M&auml;gi</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 28. novembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 11 </strong>maavalitsuse I korruse saalis Valgamaa liikluskomisjoni koosolek, osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Enno Kase</li> <li><strong>kell 13</strong> Valga piirkonna &uuml;histranspordi uuringu tutvustus, osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, arenguameti juhataja Aira Varblane, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht</li> <li>Linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre osaleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ning Tartu Regiooni Energiaagentuuri korraldataval &uuml;marlaua arutelul avaliku sektori rolli &uuml;le elamumajanduse korraldamisel</li> <li>Valga Keskraamatukogu direktor Endla Schasmin viibib rahvaraamatukogude direktorite infop&auml;eval ja lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets SA Innove korraldatavasse sisekoolitajate akadeemia baastaseme programmi koolitustele: &bdquo;Sisekoolitaja t&ouml;&ouml;riistakast. 2. koolitusmeetodid (sh IKT instrumendid)" Tallinnas</li> <li><strong>kell 16</strong> koalitsiooni &uuml;ldkogu koosolek, osaleb vallavanem Margus Lepik</li> <li><strong>kell 17 </strong>korraldab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants koost&ouml;&ouml;s lasteaed Walkoga lastevanematele keelek&uuml;mbluse &uuml;marlaua, osalevad lasteaia direktor Riina V&auml;hi, Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova ja &otilde;ppejuht Julia Kop&otilde;tnik</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 29. novembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> raadio Ruutfm saate &bdquo;Valgalase pooltund" k&uuml;laliseks on linnaarhitekt Jiri Tintera, kes r&auml;&auml;gib Eesti Kunstiakadeemia tudengitega planeeritud tegevustest linnaruumi kujundamisel</li> <li><strong>kell 11</strong> Valka Novadsi (Kihelkonnaduuma) saalis Valga-Valka Mobility projekti ajalehe v&auml;ljaandmise arutelu, osalevad ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Triin Roo, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht </li> </ul> <p><strong>Reedel, 1. detsembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 13</strong> Valga vallavolikogu istung.<br />P&auml;evakord:<br />Valga Vallavolikogu 4.novembri 2017 otsuse nr 5 &bdquo;Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine;<br />Valga Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine;<br />Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine;<br />Valga valla p&otilde;him&auml;&auml;ruse kinnitamine (esimene lugemine);<br />Valga Vallavalitsuse t&ouml;&ouml;kord (esimene lugemine);<br />Valga Vallavolikogu t&ouml;&ouml;kord (esimene lugemine);<br />Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine;<br />Valga valla ametiasutuste palgajuhendi kinnitamine;<br />Valga Vallavolikogu Kantselei p&otilde;him&auml;&auml;rus;<br />Valga Vallavolikogu t&ouml;&ouml;st osav&otilde;tu eest h&uuml;vituse ja tasu maksmine;<br />M&auml;&auml;ruste kehtetuks tunnistamine;<br />Esindajate ja esindajate asendajate nimetamine Valgamaa Omavalitsuste Liidu &uuml;ldkoosolekule;<br />Loa andmine lepingu s&otilde;lmimiseks;<br />Informatsioon omalaekumiste kasutamisest III kvartalis.</li> <li><strong>1. detsembril</strong> viibib haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants MT&Uuml; lastekaitse Liidu programmi "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" 2017. aasta kontaktisikute, partnerite ja koolitajate seminaril Tallinnas</li> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul> <p>Lisainformatsioon<br /><strong>Puhkused:</strong></p> <ul> <li>Lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter p&otilde;hipuhkus 23.11-26.11.2017, (katkestamine 27.11-28.11.2017) 29.11-08.12.2017, asendab sotsiaalbiameti laste hoolekande spetsialist Iia Konks</li> <li>Arengun&otilde;unik Marika Post p&otilde;hipuhkus 23.11-01.12.2017, asendab arenguameti juhataja Aira Varblane</li> <li>Logopeed Reeliak Voitk &otilde;ppepuhkus 27.11-01.12.2017</li> <li>Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos tasustamata puhkus 28.11-29.11.2017, 06.12-08.12.2017, 11.12-13.12.2017, 19.12-20.12.2017</li> <li>Sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepp p&otilde;hipuhkus 29.11-07.12.2017 ja katkestamise t&otilde;ttu kasutamata j&auml;&auml;nud p&auml;evad 28.12-29.12.2017, asendab spetsialist Riina Vares</li> <li>Sotsiaalabiameti spetsialist Kristi Tsarjov p&otilde;hipuhkus 29.11-01.12.2017, 27.12-29.12.2017, asendab spetsialist Reet M&otilde;ts</li> <li>Arenguameti juhataja Aira Varblane p&otilde;hipuhkus 30.11-04.12.2017, ajavahemikus 02.12-03.12.2017 asendab arengun&otilde;unik Marika Post</li> <li>Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets p&otilde;hipuhkus 20.11-27.11.2017, asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks</li> <li>Muuseumi direktor Pikne Kama p&otilde;hipuhkus 29.11-05.12.2017, asendab juhiabi Marju Rebane</li> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=631920.11.2017 - 26.11.2017 (47. nädal)2017-11-20<p><strong>Esmasp&auml;eval, 20. novembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>raekojas asevallavanemate ja ametite juhatajate ning linna asutuste direktorite n&otilde;upidamine, mida juhib vallavanem Margus Lepik. Tehakse &uuml;levaade olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 21. novembril</strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> Valga linna tuuakse J&otilde;hvi - Tartu - Valga maantee &auml;&auml;res, Valga valla kinnistul kasvav j&otilde;ulukuusk</li> <li><strong>kell 10</strong> koalitsioonin&otilde;upidamine</li> <li><strong>kell 12</strong> Shengen 10 korraldusmeeskonna t&ouml;&ouml;n&otilde;upidamine. Osalevad aselinnapea Kalmer Sarv, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, lavastaja Lennart Peep, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht ja kultuuri- ja huvialakeskuse direktor &Uuml;lle Juht ning haridus- ja kultuurit&ouml;&ouml; juht Kaja Sisask</li> <li><strong>kell 15</strong> vallavalitsuse erakorraline istung.<br />P&auml;evakord:<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga valla p&otilde;him&auml;&auml;ruse kinnitamine" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga Vallavalitsuse t&ouml;&ouml;kord" eeln&otilde;u edastamine; Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga Vallavolikogu t&ouml;&ouml;kord" eeln&otilde;u edastamine; Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga Vallavolikogu kantselei p&otilde;him&auml;&auml;rus" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" eeln&otilde;u kinnitamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga valla ametiasutuste palgajuhendi kinnitamine" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Teenistujate v&auml;rbamise ja valiku kord" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule otsuse &bdquo;Loa andmine lepingu s&otilde;lmimiseks (ArcGIS)" een&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogu m&auml;&auml;ruse &bdquo;Valga Keskraamatukogu p&otilde;him&auml;&auml;ruse kinnitamine" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo; Valga Avatud Noortekeskuse p&otilde;him&auml;&auml;ruse kinnitamine" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse v&otilde;etavate eluasemekulude piirm&auml;&auml;rad" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Vallavolikogule m&auml;&auml;ruse &bdquo;Sissetulekust mittes&otilde;ltuvate toetuste andmise kord" eeln&otilde;u edastamine;<br />Valga Linnavalitsuse 7. aprilli 2016 m&auml;&auml;ruse nr 3 kehtetuks tunnistamine;<br />Valga Vallavolikogule Informatiivne punkt omalaekumised III kvartal;<br />MT&Uuml; Valgamaa &Uuml;histranspordikeskus liikme&otilde;iguste teostaja nimetamine;<br />Kasutusloa v&auml;ljastamine (2 tk);<br />Sotsiaaleluruumide &uuml;&uuml;rileandmine (5 tk).</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 22. novembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" k&uuml;laliseks on asevallavanem Enno Kase, kes annab &uuml;levaate V&otilde;ru t&auml;nava renoveerimist&ouml;&ouml;dest</li> <li><strong>kell 15</strong> suurkujudele m&auml;lestuspinkide paigaldamine Valga linna. Osalevad linnaarhitekt Iiri Tintera, linnadisainer Raivo Behrsin, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht ja MT&Uuml;de S&otilde;sarad ja Valga Muuseumis&otilde;prade Seltsi esindajad.</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 23. novembril </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9.30</strong> toimub Valga G&uuml;mnaasiumi aulas Valgamaa Rajaleidja 4. konverents &bdquo;K&otilde;ik lapsed peavad saama v&otilde;imaluse &otilde;nnestuda", osaleb haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants </li> <li><strong>kell 17.15</strong> linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet korraldab koost&ouml;&ouml;s lasteaiaga P&auml;&auml;suke lastevanematele keelek&uuml;mbluse &uuml;marlaua, osalevad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, lasteaia direktor Nadežda Amossova, Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova ja &otilde;p Eneli V&auml;rnik</li> </ul> <p>Lisainformatsioon</p> <p><strong>Puhkused</strong></p> <ul> <li>Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 21.11-22.11.2017 puhkusel</li> <li>Linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre viibib 15.11-24.11.2017 puhkusel, asendab keskkonna vanmspetsialist Anni Teetsmann</li> <li>Spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt viibib 20.11-27.11.2017 puhkusel, asendab kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e</li> <li>Arengun&otilde;unik Marika Post viibib 23.11-01.12.2017 puhkusel, asendab arenguameti juhataja Aira Varblane</li> <li>Logopeed Reeliak Voitk viibib 20.11-24.11.2017 ja 27.11-01.12.2017 &otilde;ppepuhkusel</li> <li>Noortekeskuse juhataja Maarja M&auml;gi viibib 07.11-20.11.2017 puhkusel, asendab noorsoot&ouml;&ouml;taja Dea Margus</li> <li>Lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib 16.11-22.11.2017 puhkusel, asendab tervishoiu- ja majandust&ouml;&ouml;taja Leili J&auml;rve</li> <li>Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 20.11-27.11.2017 puhkusel, asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks</li> <li>Muuseumi direktor Pikne Kama viibib 29.11-05.12.2017 puhkusel, asendab juhiabi Marju Rebane</li> </ul> <p><strong>L&auml;hetused</strong></p> <ul> <li>arengun&otilde;unik Marika Post ja keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibivad 20.11-22.11.2017 Itaalias, Vicenzas, projekt EPICURO partnerkoosolekul</li> <li>arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Triin Roo viibivad 20.11-21.11.2017 Valgamaa Arenguagentuuri korraldataval &otilde;ppereisil Ida-Virumaale</li> <li>asevallavanemad Viktor M&auml;gi ja J&uuml;ri Konrad viibivad 21.11-22.11.2017 Tallinnas koolitusel &bdquo;Uute kohaliku omavalitsuse ametnike ja t&ouml;&ouml;tajate sisseelamiskoolitus"</li> <li>muuseumi direktor Pikne Kama viibib 22.11.2017 Tallinnas koolitusel. Teemad, mida koolitusel k&auml;sitletakse: vastuv&otilde;tu ja v&auml;ljaarvamise protsess muuseumiseaduse ja m&auml;&auml;ruste vaatevinklist; objekti registreerimisest vastuv&otilde;tuni MuISis; objektide kirjeldamine, tulmelegendi ja hinnangu kirjutamine ning objektidega seotud &otilde;iguste fikseerimine vastuv&otilde;tuprotsessis; v&auml;ljaarvamine MuISis</li> <li>linnahooldusameti juhataja Arno Uprus ja jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas viibivad 22.11-23.11.2017 Tartus koolitusel &bdquo;Uue riigihangete seadusega kaasnevad muudatused"</li> <li>linnaarhitekt Jiri Tintera viibib 24.11.2017 Tallinnas, et osaleda Muinsuskaitseameti Valga &Uuml;P eritingimuste komisjoni t&ouml;&ouml;s</li> </ul> <p>&nbsp;</p>