Nädal linnavalitsuses http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses en-us Nädal linnavalitsuseshttp://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=608319.06.2017-25.06.2017 (25. nädal)2017-06-19<p><strong>Esmasp&auml;eval, 19. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8.15</strong> toimub linnavalituse infotund, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Ametite juhatajad teevad &uuml;levaate olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 9.00 </strong>&uuml;hinemispiirkonna juhtkomisjoni koosolek. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas</li> <li><strong>kell 11.00 </strong>v&otilde;idup&uuml;ha ja maakaitsep&auml;eva korraldustoimkonna n&otilde;upidamine, osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubin&scaron;, avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht ning koost&ouml;&ouml;partnerite esindajad</li> <li><strong>19.06</strong> haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rantsi viibib Tallinnas arutlusseminaril &bdquo;Varajase eestikeelse &otilde;ppega alustamine - Eesti elanike ootused ja kuidas tegelikkus sellele j&auml;rele j&otilde;uaks" </li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 20. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>20.06</strong> viibib linnaarhitekt Jiri Tintera Tallinnas Muinsuskaitseameti koosk&otilde;lastamise komisjoni koosolekul seoses Valga linna &uuml;ldplaneeringu eritingimustega</li> </ul> <ul> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 21. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11.00</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse l&otilde;puaktusel</li> <li><strong>kell 11.00</strong> on raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" k&uuml;las aselinnapea Enno Kase, kes r&auml;&auml;gib suvistest teede- ja t&auml;navate remondit&ouml;&ouml;dest</li> <li><strong>kell 13.00</strong> reamees Johannes Mandre hauakivi avamisel Valga linna Tartu t&auml;nava kalmistul</li> <li><strong>kell 14.00</strong> linnapea Kalev H&auml;rk osaleb Valgamaa Kutse&otilde;ppekeskuse l&otilde;puaktusel</li> <li><strong>kell 15.00</strong> riigihangete komisjoni koosolek linnavalitsuse II korruse saalis. P&auml;evakorras hangete &bdquo;Korterelamu lammutamine E. Enno tn 2, Valga linn" ja &bdquo;Valga vanalinna keskv&auml;ljaku ja k&otilde;rval asuva t&auml;nava ehitamine ja rekonstrueerimine" ning &bdquo;Laen Valga linna 2017. aasta eelarve investeeringute finantseerimiseks" pakkumuste avamine</li> <li><strong>kell 16.00</strong> linnapea Kalev H&auml;rk modereerib Valga p&otilde;hikoolis toimuvat numbrilise ja s&otilde;nalise hindamise &uuml;marlaua vestlust</li> <li><strong>21.06</strong> osaleb puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu Tartus infop&auml;eval, kus tutvustatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatava meetme &bdquo;Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse &bdquo;Erivajadustega inimeste eluaseme f&uuml;&uuml;siline kohandamine" toetuse andmise tingimusi</li> <li>21.06 viibib linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos Rakveres notar Toomas Saaveri vastuv&otilde;tul Vaike Meki kinke k&uuml;simustes</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 22. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 9.00</strong> linnavalitsuse istung<br />P&auml;evakord:<br />Valga Linnavolikogule otsuse &bdquo;MT&Uuml; Valgamaa &Uuml;histranspordikeskuse asutamisel osalemine" eeln&otilde;u edastamine; Valga Linnavolikogule otsuse &bdquo;Audiitori m&auml;&auml;ramine" eeln&otilde;u edastamine; Valga Linnavolikogule otsuse &bdquo;Valga Linnavolikogu 28.08.2015.a otsuse nr 80 &bdquo;Projekti &bdquo;Valga linna 8. kvartali (vanalinna) rekonstrueerimine esinduslikuks linnaruumiks" omafinantseeringu garanteerimine ja volituste andmine" muutmine" eeln&otilde;u edastamine; Reservfondist raha eraldamine; Hinnakirja kehtestamine (Valga Sport); Korralduse muutmine; Linnavara kasutusse andmine (Joy); &Uuml;&uuml;rniku &uuml;&uuml;ritasust vabastamine; Kasutusloa v&auml;ljastamine; &Uuml;ldhooldusteenusele m&auml;&auml;ramine</li> <li>linnaarhitekt Jiri Tintera 20.06.2017 Tallinnasse Muinsuskaitseameti koosk&otilde;lastamise komisjoni koosolekule seoses Valga linna &uuml;ldplaneeringuga <br /> eritingimustega</li> </ul> <ul> </ul> <p><strong>Reedel, 23. juunil </strong></p> <ul> <li>Valgamaa Maakaitsep&auml;ev Valga Vabaduss&otilde;ja ausamba juures.<br /><strong>kell 14.00</strong> koerte kuulekusoskust n&auml;itavad Pille Lahesoo koerte treeninggrupi koerad, oma tegevust ja tehnikat tutvustavad Valga Militaarteemapark, L&otilde;una- Eesti P&auml;&auml;stekeskuse Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Punase Risti Valgamaa Selts, Kaitseliidu Valgamaa malev ja Kaitsev&auml;e all&uuml;ksused, Naiskodukaitse Valga ringkond, Kodut&uuml;tarde Valgamaa ringkond, Noorte Kotkaste Valga malev ja Kaitseressursside Amet. Meeleolu loob Valga Piirilinna Bigband, s&otilde;durisuppi pakun naiskodukaitse<br /><strong>kell 15.00</strong> Valgamaa maleva &uuml;ksuste sissemarss ja rivistumine. S&otilde;nav&otilde;tud ja Vabariigi Presidendi poolt l&auml;kitatud V&otilde;idutule saabumine. V&otilde;idutule viivad Valgamaa linnadesse ja valdadesse kohalike omavalitsuste esindajad</li> </ul> <p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 25. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 13.00</strong> linnapea Kalev H&auml;rki vastuv&otilde;tt jaanuaris, veebruaris, m&auml;rtsis, aprillis s&uuml;ndinud pisikestele valgalastele ja nende vanematele raekoja saalis. Valga linna vapiga kaunistatud nimelised lusikad kingitakse 14 poisile ja 17 t&uuml;drukule</li> </ul> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>linnaarst Valli Ramm viibib 01.06-01.07.2017 puhkusel</li> <li>sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 09.06-26.06.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp</li> <li>sotsiaalpedagoog Reelika Voitk viibib 05.06-25.08.2017 puhkusel </li> <li>raamatupidaja Meriliis Patlep viibib 12.06-22.06.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Helju P&otilde;llumees</li> <li>raamatupidaja Maire Tiivel viibib 14.06-21.06.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Kaja T&auml;ttar</li> <li>lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 14.06-22.06.2017 puhkusel, asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks</li> <li>sotsiaalabiameti spetsialist Riina Vares viibib 19.06-07.07.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp</li> <li>sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 19.06-11.08.2017 puhkusel, asendab 19.06-02.07.2017 sotsiaalpedagoog Katrin Indov, 03.07-16.07.2017 sotsiaalpedagoog Ruslana Dovha, 17.07-28.07.2017 spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, 31.07-11.08.2017 haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants</li> <li>logopeed Jelena Reinup viibib 19.06-31.07.2017 puhkusel, sellel perioodil &otilde;ppet&ouml;&ouml;d ei toimu</li> <li>pearaamatupidaja Aita Adrat viibib 19.06-25.06.2017 puhkusel, asendab rahandusameti juahtaja Imbi R&otilde;ivassepp</li> <li>vanemraamatupidaja Annely Adrat viibib 19.06-25.06.2017 puhkusel, asendab rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp&bull; Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets p&otilde;hipuhkus 14.06-22.06.2017 (asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks), 03.07-12.07.2017 (kollektiivpuhkus, vastutava kontakt Maila Rajamets), 18.07-26.07.2017 (kollektiivpuhkus, vastutava kontakt Maila Rajamets, 01.08-11.08.2017 (asendab tervishoiut&ouml;&ouml;taja Jane Zuppur)</li> <li>lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib 19.06-27.06.2017 puhkusel, asendab 19.06-22.06.2017 &otilde;ppealajuhataja Maike Allik</li> <li>muusikakooli direktor Tiia Parmo viibib 19.06-13.08.2017 puhkusel, 19.06-03.07.2017 ja 31.07-13.08.2017 asendab Kaidi Kuus, 04.07-30.07.2017 kollektiivpuhkus</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=608112.06.2017-18.06.2017 (24. nädal)2017-06-12<p><strong>Esmasp&auml;eval, 12. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> toimub linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Ametite juhatajad teevad &uuml;levaate olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>12.-14.06</strong> viibivad arengun&otilde;unik Marika Post ja keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann Saksamaal, Bonnis projekti EPICURO partnerkoosolekul</li> <li><strong>12. ja 13.06 </strong>osaleb muusikakooli direktor Tiia Parmo Muusikakoolide Liidu t&auml;iskogu &uuml;ldkoosolekul Keilas</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 13. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>13.06</strong> osaleb linnaarhitekt Jiri Tintera Muinsuskaitseameti koosk&otilde;lastamise komisjoni koosolekul, et arutada Valga-Valka jalak&auml;ijate t&auml;nav k&uuml;simusi seoses Valga linnatuumiku muinsuskaitseala projektiga</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;ev, 14. juuni</strong></p> <ul> <li><strong>kell 12 </strong>S&auml;de pargis k&uuml;&uuml;ditatute m&auml;lestuskivi juures m&auml;lestus&uuml;ritu, osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja aselinnapea Enno Kase </li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 15. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 17 </strong>infop&auml;ev linnaliinibussi kasutajatele. &Uuml;histranspordist ja e-piletis&uuml;steemi kasutamisest Valga linnas r&auml;&auml;gib linnahooldusameti juhataja Arno Uprus. sooduspiletite osas saab k&uuml;simusi esitada sotsiaalabiametni spetsialistile</li> </ul> <ul> </ul> <ul> </ul> <p><strong>Reedel, 16. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 10</strong> toimub Valga Linnavalitsuses &uuml;hinemispiirkonna &uuml;histranspordi uuringu koosolek, kus osalevad aselinnapea Enno Kase, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas, uuringu teostaja O&Uuml; Stratum esindajad ning &uuml;hinemise majanduskomisjoni liikmed</li> <li><strong>kell 16 </strong>Valga P&otilde;hikooli l&otilde;puaktus kooli spordisaalis, otse&uuml;lekanne kooli aulas. Osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 17. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 12 </strong>Valga G&uuml;mnaasiumi l&otilde;puaktus kooli aulas, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 15</strong> Valga Priimetsa kooli l&otilde;puaktus kooli aulas, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <ul> </ul> <p><strong>Lisainformatsioon</strong></p> <p><strong>12.-22.06</strong> on linnavolikogu kantselei suletud t&ouml;&ouml;taja puhkuse t&otilde;ttu, palume p&ouml;&ouml;rduda linnavalitsuse kantseleisse, Puiestee tn 8</p> <p>Koolitused</p> <ul> <li>13.06 ametite juhid osalevad koosolekute korraldamise koolitusel</li> <li>14.-16.06 viibivad muusikakooli direktor Tiia Parmo ning kultuuri- ja huvialakeskuse direktor &Uuml;lle Juht &otilde;ppek&auml;igul Hiiumaal. K&uuml;lastatakse Hiiu Valla Kultuuri ja Vaba Aja Keskust, kohtutakse kohvikutep&auml;evade algatajatega ning osaletakse S&otilde;ru Jazz &uuml;ritustel K&auml;inas</li> <li>15.06 viibib aselinnapea Lauri Drubin&scaron; Kuressaares eksperdina huvikoolide juhtide arenguprogrammi koolitusel &bdquo;Noore isiksuslikku arengut toetavate j&auml;tkusuutlike lahenduste koosloomine huvikooli erinevate sihtgruppide osalemisel</li> <li>15.06 viibib noortekeskuse juhataja Maarja M&auml;gi Tallinnas koolitusel &bdquo;M&otilde;judisain" ehk disainim&otilde;tlemise rakendamine noorsoot&ouml;&ouml;s.</li> </ul> <p>Puhkused</p> <ul> <li>kantseleispetsialist Piret Villemson viibib 29.05-01.06.2017 ja 03.06-12.06.2017 puhkusel, asendab sekret&auml;r-asjaajaja Liina Pettai</li> <li>linnaarst Valli Ramm viibib 01.06-01.07.2017 puhkusel</li> <li>sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 09.06-26.06.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp</li> <li>sotsiaalpedagoog Reelika Voitk viibib 05.06-25.08.2017 puhkusel</li> <li>linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre viibib 10.06-16.06.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Pille Meriroos</li> <li>raamatupidaja Meriliis Patlep viibib 12.06-22.06.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Helju P&otilde;llumees</li> <li>ettev&otilde;tlus- ja arenguspetsialist Daniel Kullam&auml; viibib 14.06-16.06.2017 puhkusel, asendab &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas</li> <li>raamatupidaja Maire Tiivel viibib 14.06-21.06.2017 puhkusel, asendab raamatupidaja Kaja T&auml;ttar</li> <li>haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre viibib 14.06-16.06.2017 puhkusel</li> <li>lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib 14.06-22.06.2017 puhkusel (asendab &otilde;ppealajuhataja Maarja Viks)</li> </ul> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=607105.06.2017-11.06.2017 (23. nädal)2017-06-05<p><strong>Esmasp&auml;eval, 5. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9 </strong>toimub noortekeskuses linna asutuste ja linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib linnapea Kalev H&auml;rk. Ametite juhatajad ja allasutuste juhid teevad &uuml;levaate olulisematest ettev&otilde;tmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused</li> <li><strong>kell 13</strong> Valga ja Valka juhtide igakuine kohtumine Valga linnavalitsuse saalis, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 6. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 12</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk Tallinna Kaubamaja esindusega Valga ja Valka piiriala projekti t&auml;psustamiseks </li> <li><strong>kell 13</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Eesti Linnade Liidu juhatuse ja volikogu koosolekul </li> <li><strong>kell 15</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk AS Eesti Liinirongid juhtidega</li> <li><strong>6. juunil</strong> toimub Eesti Kodukaunistamise &Uuml;henduse Valga piirkonna hindamiskomisjoni rings&otilde;it, kus k&uuml;lastatakse EKK&Uuml; konkursside "Eesti kaunis kodu 2017" ja "Energias&auml;&auml;stlik kaunis kodu 2017" nominenete. Osaleb haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre</li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 7. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8</strong> kohtub linnapea Kalev H&auml;rk restoranis P&uuml;ha s&ouml;&ouml;maaeg Valga suuremate ettev&otilde;tjatega, kus arutatakse kuidas teha Valga linna paremaks elu- ja ettev&otilde;tluskohaks</li> <li><strong>kell 10</strong> linnavalitsuse istung</li> <li><strong>kell 11 </strong>on raadio Ruutfm saate &bdquo;Valgalase pooltund" k&uuml;laliseks linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 13</strong> T&ouml;&ouml;stusalade &uuml;hendusteede projekteerimiskoosolek, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 14.30</strong> SA VIKP projekteerimiskoosolek, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 21</strong> &otilde;udusmatk "Valga tumedam pool", mille k&auml;igus k&uuml;lastatakse viit erinevat paika ning kogu matka k&auml;igus toimub n&auml;item&auml;ng ja lavastused. Matkast v&otilde;tab osa ka linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 8. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 10&nbsp;</strong>kohtub linnapea Kalev H&auml;rk Eesti Politsei- ja piirivalveorkestri esindajatega, et kokku leppida nende Eesti Vabariik 100 tuuri t&auml;psem korraldus</li> <li><strong>kell 10 </strong>Eesti Kodukaunistamise &Uuml;henduse piirkondlik hindamiskomisjoni n&otilde;upidamine, osaleb haljastuse vanemspetsialist Anne Vaigre</li> <li><strong>kell 11</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk intervjuul Riigikontrolli auditil kohalike omavalitsuste IT alane olukord</li> <li><strong>kell 13</strong> linnapea Kalev H&auml;rki pidulik vastuv&otilde;tt Valga linna parimatele koolil&otilde;petajatele Valga raekojas</li> <li><strong>kell 18</strong> kaksiklinna Valga-Valka festivali pidulik avamine kunstnike ja EV100 n&auml;itusega "Eesti Vabariigi klaver". Osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Reedel, 9. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 7.30</strong> linnapea Kalev H&auml;rk kohtub linnaelanikega raekoja ees hommikukohvikus</li> <li><strong>kell 11</strong> kaksiklinna Valga-Valka laste s&uuml;nnip&auml;evarongk&auml;ik. Osaleb linnapea Kalev H&auml;rk ja lasteaedade lapsed</li> <li><strong>kell 14</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valga tulet&otilde;rje&uuml;hingu 150. aastap&auml;evale p&uuml;hendatud vastuv&otilde;tul Valga muuseumis</li> <li><strong>kell 17</strong> Valga linnapea Kalev H&auml;rki ja Valka kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklise pidulik vastuv&otilde;tt Valka kihelkonnaduumas kaksiklinna Valga-Valka 433. s&uuml;nnip&auml;eva puhul</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 10. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11</strong> osaleblinnapea Kalev H&auml;rk Lions Valga klubi telgis heategevuslikul loteriim&uuml;&uuml;gil</li> <li><strong>kell 13</strong> Valga linna s&uuml;nnip&auml;evakontsert Jaani kirikus. Aukodaniku tiitli ja raemedali annavad &uuml;le linnavolikogu esimees Ivar Unt ja linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 15 </strong>osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valga g&uuml;mnaasiumi vilistlaskogu &uuml;ldkoosolekul Valga g&uuml;mnaasiumis</li> <li><strong>kell 18</strong> osaleb linnapea Kalev H&auml;rk Valga muusikakooli 95. s&uuml;nnip&auml;eva kontsert-aktusel</li> </ul> <p><strong>11. juunil 1584. aastal andis Poola kuningas Stefan Bathory Valgale linna&otilde;igused</strong></p> <p>Lisainformatsioon</p> <p><strong>Koolitused </strong></p> <ul> <li>4.-6. juunil viibib arengun&otilde;unik Marika Post Saksamaale D&uuml;sseldorfi Interreg Est-Lat 24 Project &bdquo;Revitalization of former Narrow Gauge Railway lines through environmentally responsible tourism route" Green Railway (Roheline raudtee) &otilde;ppereisil</li> <li>6. juunil viibib noortekeskuse juhataja Maarja M&auml;gi Tallinnas koolitusel &bdquo;M&otilde;judisain" ehk disainim&otilde;tlemise rakendamine noorsoot&ouml;&ouml;s</li> <li>7. juunil viibib lasteaia Walko direktor Riina V&auml;hi Valgamaa lasteaedade direktorite &otilde;ppereisil Saaremaal</li> <li>8. ja 9. juunil viibib lasteaia Walko direktor Riina V&auml;hi Eesti Alushariduse Juhtide &Uuml;henduse suveseminaril P&auml;rnumaal</li> <li>9. juunil viibib jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas Tallinnas Rahandusministeeriumi poolt korraldatavale Riigiabi koolitusel</li> </ul> <p><strong>Puhkused </strong></p> <ul> <li>keskraamatukogu direktor Endla Schasmin viibib 22.05-09.06.2017 puhkusel, asendab peaspetsialist Kristi Simson</li> <li>kantseleispetsialist Piret Villemson viibib 29.05-01.06.2017 ja 03.06-12.06.2017 puhkusel, asendab sekret&auml;r-asjaajaja Liina Pettai</li> <li>linnaarst Valli Ramm viibib 01.06-01.07.2017 puhkusel</li> <li>sotsiaalpedagoog Liina Taits viibib 05. ja 08.06.2017 puhkusel, asendab sotsiaalpedagoog Katrin Indov</li> <li>logopeed Reelika Voitk viibib 05.06-09.06.2017 puhkusel</li> <li>sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel viibib 09.06-26.06.2017 puhkusel, asendab vanemspetsialist Sirje Puusepp</li> <li>muuseumi direktor Pikne Kama viibib 06.06-09.06.2017 puhkusel, asendab juhiabi-varahoidja Marju Rebane</li> </ul> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul> <ul> </ul>http://www.valgalv.ee/et/Nadal-linnavalitsuses&nID=606529.05.2017-04.06.2017 (22. nädal)2017-05-29<p><strong>Esmasp&auml;eval, 29. mail </strong></p> <ul> <li><strong>kell 9</strong> toimub linnavalituse ametite juhtide n&otilde;upidamine, mida juhib aselinnapea Lauri Drubin&scaron;</li> <li><strong>kell 10.47</strong> Valga Muusikakool 95 - heliinstallatsioon Vabaduse tn 15 </li> <li><strong>kell 15</strong> toimub linnavalitsus saalis kultuurialaste mittetulundus&uuml;hingute rahastamise komisjoni koosolek. P&auml;evakorras 2017. aasta &uuml;hekordsete kultuuriprojektide II jaotuse toetuste m&auml;&auml;ramine kultuurialastele MT&Uuml;dele. Osalevad komisjoni liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e, volikogu esindaja Milvi Karuse, mittetulundus&uuml;hingute esindajad Eve Lahesoo, Elke Olesk ja Sirje P&auml;ss</li> </ul> <p><strong>Teisip&auml;eval, 30. mail </strong></p> <ul> <li><strong>kell 14</strong> raekojas linnavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad aselinnapea Enno Kase, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas</li> <li><strong>kell 15</strong> raekojas linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek. P&auml;evakorras m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubel ja &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas</li> <li><strong>kell 17</strong> Valga muusikakool 95 - koolipere suur s&uuml;nnip&auml;evapidu </li> </ul> <p><strong>Kolmap&auml;eval, 31. mail </strong></p> <ul> <li><strong>kell 10</strong> toimub Valga Avatud Noortekeskuses &uuml;hinemispiirkonna noorsoot&ouml;&ouml;tajate arutelup&auml;ev. Osalevad spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas ning &uuml;hinemispiirkonna noorsoot&ouml;&ouml;tajad</li> <li><strong>kell 11</strong> osalevad raadio Ruutfm saates &bdquo;Valgalase pooltund" kultuurin&otilde;unik Merce M&auml;e ning spordi- ja noorsoot&ouml;&ouml; vanemspetsialist Karl Kirt, kes tutvustavad kaksiklinna festivalil kavas olevaid s&uuml;ndmusi</li> <li><strong>kell 13</strong> toimub Valga linnavalitsuses Valga linna ning Karula, Taheva, T&otilde;lliste ja &Otilde;ru valdade &uuml;hinemisl&auml;bir&auml;&auml;kimiste juhtkomisjoni koosolek. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, linnavolikogu esimees Ivar Unt, &uuml;hinemise koordinaator Katre Kikkas, arenguameti juhataja Aira Varblane, rahandusameti juhataja ja &uuml;hinemise rahanduskomisjoni esimees Imbi R&otilde;ivassepp, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes ja &uuml;hinemise &otilde;iguskomisjoni esimees Anastasija Kikkas ning juhtkomisjoni liikmed teistest &uuml;hinemispiirkonna omavalitsustest</li> <li><strong>kell 15</strong> raekojas linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja aselinnapea Lauri Drubin&scaron;</li> </ul> <p><strong>Neljap&auml;eval, 1. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 8.30</strong> SA Valgamaa Arenguagentuur n&otilde;ukogu koosolek, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk </li> <li><strong>kell 11</strong> Valga Priimetsa Kooli kooliol&uuml;mpia tule s&uuml;&uuml;tamisel osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li><strong>kell 14</strong> Riigihanke komisjoni koosolek. P&auml;evakorras hanke &bdquo;J. Kuperjanovi tn 12 korterelamu &otilde;pilaskoduks rekonstrueerimise projekteerimist&ouml;&ouml;d" pakkumuste avamine ning hangete &bdquo;Valga linnas t&auml;navate pindamine 2017" ja &bdquo;Valga linna Tartu t&auml;nava taastusremont" pakkumuste menetlemine</li> <li><strong>kell 10</strong> linnapea Kalev H&auml;rk ja p&otilde;hikooli l&otilde;petajad kogunevad S&auml;de parki Nipernaadi kuju juurde vande andmiseks</li> <li><strong>kell 15</strong> raekojas linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek. P&auml;evakorras m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine" ning linnamajandusameti &uuml;levaade ohtlikest/r&auml;&auml;mas hoonetest Valga linnas. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre ja politseijaoskonna piirkonnavanem Robert K&otilde;vask</li> <li><strong>kell 16 </strong>raekojas linnavolikogu rahanduskomisjoni koosolek. P&auml;evakorras m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine" ja otsuse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine". Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapea Enno Kase, aselinnapea Lauri Drubin&scaron;, rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp</li> <li><strong>kell 17</strong> Lastekaitsep&auml;eva puhul toimub Pedeli j&otilde;e poolsaarel koguperepidu &bdquo;P&auml;ikeseratas", avab linnapea Kalev H&auml;rk </li> </ul> <p><strong>Reedel, 2. juunil </strong></p> <ul> <li><strong>kell 11.30</strong> raekojas linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek. P&auml;evakorras otsuse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna 2016.aasta majandusaasta aruande kinnitamine" ja m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine". Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk ja rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp</li> <li><strong>kell 13 </strong>raekojas linnavolikogu korraline istung. P&auml;evakorras otsuse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine" ja m&auml;&auml;ruse eeln&otilde;u &bdquo;Valga linna arengukava aastateks 2012-2020 muutmine" ning otsuste &bdquo;Valga linna aukodaniku nimetamine" ja &bdquo;Vara omandamine ja v&otilde;&otilde;randamine Valga linnavalitsuse poolt 2015.- 2016. aastatel", lisaks kokkuv&otilde;te Valga linnavalitsuse maikuu olulisematest tulemustest ja tegemistest. Osalevad linnapea Kalev H&auml;rk, aselinnapead Enno Kase ja Lauri Drubin&scaron;, linnavalitsuse liikmed Alar Roop ja Meeli Tuubel, jurist linnasekret&auml;ri &uuml;lesannetes Anastasija Kikkas, rahandusameti juhataja Imbi R&otilde;ivassepp, linnamajandusameti juhataja Urmas M&ouml;ldre ning avalike suhete spetsialist Hele Helet&auml;ht</li> <li><strong>kell 18</strong> Valga P&otilde;hikooli laulu- ja tantsupidu, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <p><strong>Laup&auml;eval, 3. juunil</strong></p> <ul> <li><strong>kell 17</strong> Stuudio Joy suvekontsert kultuuri- ja huvialakeskuses, osaleb linnapea Kalev H&auml;rk</li> </ul> <ul> </ul> <p>Lisainformatsioon</p> <p><strong>Koolitused</strong></p> <ul> <li>02.06 viibib kantseleispetsialist Piret Villemson arhiivindusalasel koolitusel Tartus </li> </ul> <p><strong>Puhkused</strong></p> <ul> <li>Aselinnapea Enno Kase p&otilde;hipuhkus 22.05-29.05.2017 ,asendab linnapea Kalev H&auml;rk</li> <li>Linnamajandusameti vanemspetsialist Merike M&uuml;ller p&otilde;hipuhkus 22.05-02.06.2017, asendab maan&otilde;unik Mario Pinka</li> <li>Lasteakaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter &otilde;ppepuhkus 22.05-02.06.2017, asendab laste hoolekande spetsialist Iia Konks</li> <li>Arenguameti juahtaja Aira Varblane 29.05-05.06.2017, asendab arengun&otilde;unik Marika Post</li> <li>Keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann p&otilde;hipuhkus 29.05-04.06.2017, asendab maan&otilde;unik Mario Pinka ja ehitusj&auml;relevalve vanemspetsialist Iivika Voode</li> <li>Kantseleispetsialist Piret Villemson p&otilde;hipuhkus 29.05-01.06.2017 ja 03.06-12.06.2017, asendab sekret&auml;r-asjaajaja Liina Pettai</li> <li>Heakorravanemspetsialist Marju Kants 29.06-01.06.2017, k&uuml;simuste korral asendab t&ouml;&ouml;l olev spetsialist</li> <li>Kaug&otilde;ppeg&uuml;mnaasiumi direktor Helle Ritso p&otilde;hipuhkus 15.05-31.05.2017, asendab sekret&auml;r-haldusjuht Kristiina Asi</li> <li>Raamatukogu juahtaja Endla Schasmin p&otilde;hipuhkus 22.05-09.06.2017, asendab peaspetsialist Kristi Simson</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>