Sa asud: Esileht

Prindi

04.12.2017 - 10.12.2017 (49. nädal)

03.12.2017

Esmaspäeval, 4. detsembril

 • kell 9 laiendatud infotund raekojas, osalevad asevallavanemad, asutuste direktorid ning linna osalusega SAde ja ASde juhid. Tehakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused. Koosolekut juhib vallavanem Margus Lepik
 • kell 13 Valga-Valka juhtide kohtumine. Vallavalitsuse liikmed tutvustavad külalistele Lätist uut omavalitsust ja juhtimissüsteemi
 • kell 15 vallavanem Margus Lepik õnnitleb 100. sünnipäeval Taheva valla juubilari
 • kell 17 Valgamaa ettevõtlusgala, osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Viktor Mägi
 • Lairibateenus KOV hoonetesse, arutelul osaleb asevallavanem Viktor Mägi
 • Linnaarhitekt Jiri Tintera osaleb Ruumiloome ekspertrühma töörühma teisel koosolekul Tallinnas

Kolmapäeval, 6. detsembril

 • kell 8.15 Valga-Valka ettevõtjate hommikusöök kohvikus "Jumis", osalevad vallavanem Margus Lepik, arenguameti juhataja Aira Varblane ning ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo
 • kell 11 raadio Ruutfm saate „Valgalase pooltund" külaliseks on kultuurinõunik Merce Mäe, kes tutvustab Schengeni 10. aastapäeval, 21. detsembril Valga-Valka piiril toimuvat
 • kell 14 vallavalitsuse istung. Päevakord

Neljapäeval, 7. detsembril

 • kell 11 asevallavanem Kalmer Sarv, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning sotsiaalpedagoog Katrin Indov osalevad Haridus- ja Teadusministeeriumi Valga-, Võru- ja Põlvamaa infopäeval „Võimalikud muudatused hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel. Miks, mida, kuidas? Tartus

Reedel, 8. detsembril

 • kell 13 korraldab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants Valga Väärikate ülikooli loengu teemadel: „Mis põhjustab kliimamuutusi ja kuidas nendega kohaneda" ja „Jäätmemajandusest Valga linnas". Lektoriks on Valga Linnavalitsuse keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann. Loengud toimuvad Valga Muuseumi (Vabaduse tn 8) ruumides

Laupäeval, 9. detsembril

 • kell 16 Tsirguliina Keskkooli 105. aastapäeva tähistamine ja vilistlaste kokkutulek, osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Kalmer Sarv

Lähetused
• 04.12-05.12.2017 viibivad arengunõunik Marika Posti Venemaal, Pihkvas Eesti-Vene programmi infopäeval ja Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova Pärnus
• 05.12.2017 viibib lastekodu juhataja Marika Drenkhan ELNÜ üldkoosolekul Tallinnas ja 06.12.2017 Asendushoolduse infopäev Tartus
• 06.12.2017 viibib keskraamatukogu direktor Endla Schasmin Tallinnas Eesti Raamatukogude Ühingu projekti "Raamatukogud-muuseumid-noored" lõpetamisel, kus tutvustab Valgas toimunud projekti "Orienteerumine ajaloo ja kirjanduse radadel"
• 07.12.2017 viibib keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann Tartusse teabepäeval „Kliimamuutustega arvestamine ja riskide maandamine"
• 08.12.2017 viibivad sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepa, puuetega inimeste hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu, spetsialist Kristi Tsarjovi, laste hoolekandespetsialist Iia Konksu Rakverre seminarile teemal „Integreeritud nõustamisteenuse positiivne mõju".

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?