Sa asud: Esileht

Prindi

27.11.2017 - 03.12.2017 (48. nädal)

27.11.2017

Esmaspäeval, 27. novembril

 • kell 9 asevallavanemate ja ametite juhatajate infotund, mida juhib vallavanem Margus Lepik. Tehakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 11 vallavanem Margus Lepik kohtub Valgamaa Puuetega Inimeste Koja esindajatega
 • kell 11.30 Valga-Valka piirilugude analüüs ja videoklippide ettevalmistamine, osalevad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, arenguameti ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
 • kell 15 toimub linnavalitsus saalis kultuurialaste mittetulundusühingute rahastamise komisjoni koosolek. Päevakorras on 2017. aasta ühekordsete kultuuriprojektide IV jaotuse toetuste määramine kultuurialastele MTÜdele. Osalevad komisjoni liikmed: haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, mittetulundusühingute esindajad Eve Lahesoo, Elke Olesk ja Sirje Päss. Komisjonile laekus läbivaatamiseks 16 projekti kaheteistkümnelt mittetulundusühingult
 • kell 15 Valga üldplaneeringu arutelu, osaleb asevallavanem Viktor Mägi

Teisipäeval, 28. novembril

 • kell 11 maavalitsuse I korruse saalis Valgamaa liikluskomisjoni koosolek, osalevad vallavanem Margus Lepik ja asevallavanem Enno Kase
 • kell 13 Valga piirkonna ühistranspordi uuringu tutvustus, osalevad vallavanem Margus Lepik, asevallavanem Enno Kase, arenguameti juhataja Aira Varblane, linnahooldusameti juhataja Arno Uprus, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
 • Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre osaleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna ning Tartu Regiooni Energiaagentuuri korraldataval ümarlaua arutelul avaliku sektori rolli üle elamumajanduse korraldamisel
 • Valga Keskraamatukogu direktor Endla Schasmin viibib rahvaraamatukogude direktorite infopäeval ja lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets SA Innove korraldatavasse sisekoolitajate akadeemia baastaseme programmi koolitustele: „Sisekoolitaja tööriistakast. 2. koolitusmeetodid (sh IKT instrumendid)" Tallinnas
 • kell 16 koalitsiooni üldkogu koosolek, osaleb vallavanem Margus Lepik
 • kell 17 korraldab haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants koostöös lasteaed Walkoga lastevanematele keelekümbluse ümarlaua, osalevad lasteaia direktor Riina Vähi, Valga Priimetsa kooli direktor Marina Krotova ja õppejuht Julia Kopõtnik

Kolmapäeval, 29. novembril

 • kell 11 raadio Ruutfm saate „Valgalase pooltund" külaliseks on linnaarhitekt Jiri Tintera, kes räägib Eesti Kunstiakadeemia tudengitega planeeritud tegevustest linnaruumi kujundamisel
 • kell 11 Valka Novadsi (Kihelkonnaduuma) saalis Valga-Valka Mobility projekti ajalehe väljaandmise arutelu, osalevad ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo, avalike suhete spetsialist Hele Heletäht

Reedel, 1. detsembril

 • kell 13 Valga vallavolikogu istung.
  Päevakord:
  Valga Vallavolikogu 4.novembri 2017 otsuse nr 5 „Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine" muutmine;
  Valga Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine;
  Valga Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine;
  Valga valla põhimääruse kinnitamine (esimene lugemine);
  Valga Vallavalitsuse töökord (esimene lugemine);
  Valga Vallavolikogu töökord (esimene lugemine);
  Valga valla ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine;
  Valga valla ametiasutuste palgajuhendi kinnitamine;
  Valga Vallavolikogu Kantselei põhimäärus;
  Valga Vallavolikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu maksmine;
  Määruste kehtetuks tunnistamine;
  Esindajate ja esindajate asendajate nimetamine Valgamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule;
  Loa andmine lepingu sõlmimiseks;
  Informatsioon omalaekumiste kasutamisest III kvartalis.
 • 1. detsembril viibib haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants MTÜ lastekaitse Liidu programmi "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" 2017. aasta kontaktisikute, partnerite ja koolitajate seminaril Tallinnas

Lisainformatsioon
Puhkused:

 • Lastekaitse vanemspetsialist Ere Arbeiter põhipuhkus 23.11-26.11.2017, (katkestamine 27.11-28.11.2017) 29.11-08.12.2017, asendab sotsiaalbiameti laste hoolekande spetsialist Iia Konks
 • Arengunõunik Marika Post põhipuhkus 23.11-01.12.2017, asendab arenguameti juhataja Aira Varblane
 • Logopeed Reeliak Voitk õppepuhkus 27.11-01.12.2017
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos tasustamata puhkus 28.11-29.11.2017, 06.12-08.12.2017, 11.12-13.12.2017, 19.12-20.12.2017
 • Sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepp põhipuhkus 29.11-07.12.2017 ja katkestamise tõttu kasutamata jäänud päevad 28.12-29.12.2017, asendab spetsialist Riina Vares
 • Sotsiaalabiameti spetsialist Kristi Tsarjov põhipuhkus 29.11-01.12.2017, 27.12-29.12.2017, asendab spetsialist Reet Mõts
 • Arenguameti juhataja Aira Varblane põhipuhkus 30.11-04.12.2017, ajavahemikus 02.12-03.12.2017 asendab arengunõunik Marika Post
 • Lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets põhipuhkus 20.11-27.11.2017, asendab õppealajuhataja Maarja Viks
 • Muuseumi direktor Pikne Kama põhipuhkus 29.11-05.12.2017, asendab juhiabi Marju Rebane

Gallup

Milliste tegevustega tahaksite vaba aega sisustada?