Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

13.11.2017 - 19.11.2017 (46. nädal)

13.11.2017

Esmaspäeval, 13. novembril

 • kell 9 raekojas asevallavanemate ja ametite juhatajate ning linna asutuste direktorite nõupidamine, mida juhib vallavanem Margus Lepik. Tehakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused
 • kell 14 Valga politseijaoskonnas toimub Eesti politsei 99. aastapäeva aktus. Eesti politsei asutati 12. novembril 1918
 • 13.-15.11 viibib ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo Poolas Bialystoki, Interreg programmi projekti "GoSmart BSR" avakoosolekul

Teisipäeval,14. novembril

 • kell 9 haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants osaleb alaealiste komisjoni istungil maavalitsuses
 • kell 12 haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants osaleb lasteaed Buratino hoolekogu koosolekul
 • vallavolikogu aseesimees Allain Karuse, vallavanem Margus Lepik ja asevallavanemad Enno Kase, Kalmer Sarv, Jüri Konrad ning Viktor Mägi tutvuvad Tõlliste ja Õru vallavalitsuse töökorraldusega

Kolmapäeval, 15. novembril

 • kell 9 linnavalitsuse istung. Päevakord: raha eraldamine, kinke vastuvõtmine, kasutusõiguse seadmine, lasteaedade Buratino ja Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine, korralduse muutmine, KSH algatamata jätmine Valga linna Vabaduse tn 13 koolihoone ja E. Enno tn 15 spordihoone detailplaneeringu koostamisel, linnavara otsustuskorras kasutusse andmine, avaliku konkursi väljakuulutamine (Valga valla sümboolika), matusetoetuse maksmine, üldhooldusteenusele määramine
 • kell 11 raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" on külas Valga muusikakooli direktor Tiia Parmo, kes räägib Valga-Valka muusikafestivalist "Ühe pilli lugu"

Laupäeval, 18. novembril

 • kell 15.30 Valka kultuurimajas Läti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud pidulik koosviibimine ja Läti Ajutise Rahvanõukogu sajandale aastapäevale pühendatud kontsert „Läti minu südames" ning Valka Kihelkonnaduuma esimehe Vents Armands Krauklise vastuvõtt
 • Vallavanem Margus Lepik osaleb Kaitseliidu Valgamaa maleva 99. aastapäeva vastuvõtul Otepääl

Pühapäeval, 19. novembril

 • kell 11 vallavanem Margus Lepik osaleb sõnavõtuga Valga külastuskeskuses toimuval Valka kihelkonnaduuma pidulikul sündmusel „Lätimaa sünniloo lätetel", millega tähistatakse Läti ajutise rahvusnõukogu väljakuulutamise 100. aastapäeva

Lisainformatsioon:
Lähetused

 • 13.11 viibivad linnamajadusameti ametnikud Kairid Leks ja Mario Pinka planeerimise ja keskkonnamõjude hindamise teabepäeval Tartu maavalitsuses
  Lääne-Viru Maavalitsus, Pärnu Maavalitsus, Harju Maavalitsus ja Tartu Maavalitsus koostöös Rahandusministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga korraldavad kohalikele omavalitsustele teabepäeva, mille eesmärk on anda ülevaade planeerimise ja keskkonnamõju hindamise valdkonna seadusmuudatustest ning jagada soovitusi planeerimiseks, keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks ja keskkonnamõju hindamiseks
 • 14.11 viibivad jurist linnasekretäri ülesannetes Anastasija Kikkas, sekretär-asjaajaja Liina Pettai ja kantseleispetsialist Piret Villemson Tallinnas perekonnaseisuametnike koolitusel
 • 14.-15.11 viibib kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi Tartus täiskasvanute gümnaasiumide juhtidele mõeldud seminaril ja 16.11 maavalitsuse poolt korraldataval õppesõidul Tartusse
 • 15.11 viibib arenguameti juhataja Aira Varblane Tartus piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute taotlemise toetuse infopäeval (tööstusalade ühendusteed)
 • 16.-17.11 viibivad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants ning lasteaia Pääsuke direktor Nadezda Amossova Tallinnas Integratsiooni Sihtasutuse poolt korraldataval rahvusvahelisel lõimumisseminar/konverentsil

Puhkused

 • logopeed Reelika Voitk viibib 13.11-17.11.2017 puhkusel
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 14.11-15.11.2017 puhkusel
 • Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre viibib 15.11-24.11.2017 puhkusel, asendab keskkonna vanmspetsialist Anni Teetsmann
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Merike Müller viibib 16.11 puhkusel, asendab maanõunik Mario Pinka
 • Spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist Karl Kirt viibib 17.11.2017 puhkusel, asendab kultuurinõunik Merce Mäe
 • Põhikooli direktor Hannely Luik-Stogov viibib 06.11-19.11.2017 puhkusel, asendab õppejuht Aive Aru-Raidsalu
 • Noortekeskuse juhataja Maarja Mägi viibib 07.11-20.11.2017 puhkusel, asendab noorsootöötaja Dea Margus
 • Lasteaia Buratino direktor Merle Kaar viibib 16.11-22.11.2017 puhkusel, asendab tervishoiu- ja majandustöötaja Leili Järve

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?