Sa asud: Esileht    Nädal vallavalitsuses

Prindi

30.10.2017 - 05.11.2017 (44. nädal)

30.10.2017

Esmaspäeval, 30. oktoobril

 • kell 9 linnavalitsuses aselinnapeade ja ametite juhatajate nõupidamine, mida juhib linnapea Kalev Härk. Tehakse ülevaade olulisematest ettevõtmistest ning lepitakse kokku edasised tegevused

Teisipäeval, 31. oktoobril

 • kell 9 riigihangete koosolek
 • kell 10 arutelu 21. detsembril Schengeni viisaruumi 10. aastapäeva korraldamise küsimustes. Osalevad aselinnapea Lauri Drubinš, arenguameti juhataja Aira Varblane, ettevõtlus- ja arenguspetsialist Triin Roo, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe ja avalike suhete spetsialist Hele Heletäht
 • 31. oktoobril viibib rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepp uue raamatupidamisprogrammi P-men koolitusel Tartus

Kolmapäeval, 1. novembril

 • kell 9 linnavalitsuse istung
 • kell 10 linnavalitsuses Valga valla järgmise aasta eelarve arutelu, osalevad Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade raamatupidajad
 • kell 11 raadio Ruutfm saates „Valgalase pooltund" on külas Valga Muuseumi Priit Rieman, kes räägib Eesti-Läti ajalookonverentsist
 • kell 12 Valga Priimetsa Koolis kooli 3. kunstikuu avamine, osaleb linnapea Kalev Härk. Oma töid esitlevad koolis Merle Jääger, Reet Heinla, Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid, Valka Kunstikooli õpilased ning Valga Priimetsa Kooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad

Neljapäeval, 2. novembril

 • kell 11 Euroopa Kodanike programmi Epicuro projekti koolitusseminar kliimamuutustega kohanemise ja vastupanuvõimelisuse teadlikkuse tõstmise suurendamiseks
 • kell 18 osaleb linnapea Kalev Härk hingedepäeva kontserdil Valga Jaani kirikus, kus annab kirikule saali siselae remondi toetuseks üle 10 % Liivimaa laada ja Mihklilaada tuludest, summas 1350 eurot. Kontserdi korraldab linnavalitsus koostöös Segakooriga Rõõm. Sel korral esinevad kontserdil Hedvig Hanson ja Uku Suviste
 • 2. ja 3. novembril viibivad haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, Priimetsa Kooli direktor Marina Krotova, lasteaedade direktorid Riina Vähi Walkost ja Nadežda Amossova Pääsukesest Keelekümbluskonverentsil Tartus

Laupäeval, 4. novembril

 • kell 11 vallavolikogu koosolek. Päevakorras valitsuse moodustamine, volikogu alatiste komisjonide ja hüvitiste määramine
 • kell 17 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse 50. aastapäeva tähistamine ja foorum "Vaatame hetkeks tagasi ja suuname pilgu edasi". Osalevad linnapea Kalev Härk, aselinnapea Lauri Drubinš, haridus- ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, kultuurinõunik Merce Mäe, linnadisainer Raivo Behrsin ja sekretär-referent Heldi Kaares

Lisainformatsioon
Puhkused

 • Keskkonna vanemspetsialist Anni Teetsmann viibib 23.10-03.11.2017 puhkusel, asendab ehituse järelevalve vanemspetsialist Iivika Voode
 • Linnamajandusameti vanemspetsialist Pille Meriroos viibib 31.10 ja 01.11 puhkusel, asendab linnamajandusameti vanemspetsialist Janek Rennu

Lähetused

 • 31.10 - sotsiaalpedagoogid Ruslana Dovha, Katrin Indov ja Liina Taits viibivad infopäeval Tartus seoses sotsiaalhoolekande seaduse muutmisega
 • 01.11- lasteaia Kaseke direktor Maila Rajamets viibib SA Innove korraldatava sisekoolitajate akadeemia baastaseme programmi koolitustel Rakveres - „Sisekoolitaja tööriistakast 1. Õppeprotsess ja koolitusprogrammi koostamine"
 • 02. ja 03.11 - sotsiaalabiameti vanemspetsialist Sirje Puusepp ja laste hoolekande spetsialist Iia Konks viibivad Tartus sotsiaalhoolekande aastakonverentsil „Ränne - uued võimalused"

Gallup

Kuhu satute vabal ajal oma kodulinnas kõige sagedamini?