Nädal Valgas http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas en-us Nädal Valgashttp://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=615324. augustil kell 14 keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja filmineljapäev2017-08-15<p><strong>Neljap&auml;eval, 24. augustil kell 14 Valga Keskraamatukogu lastekirjanduse osakonnas koolivaheaja filmineljap&auml;ev, kus vaadatakse filmi &bdquo;S&ouml;&ouml;bik ja pisik. </strong></p> <p>Peale filmi toimub &auml;raarvamism&auml;ng k&otilde;igi augustikuu jooksul n&auml;htud filmide p&otilde;hjal. Tublimaid autasustatakse!</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Meenutuseks vaadatud filmid: </span></p> <ul> <li>3. augustil "Kardemoni linna rahvas ja r&ouml;&ouml;vlid"</li> <li>10. augustil "Trollid"</li> <li>17. augustil "Pulkson seob s&otilde;lme"</li> <li>24. augustil "S&ouml;&ouml;bik ja pisik"</li> </ul> <p>Seda &uuml;ritust rahastab P&otilde;hjamaade Ministrite N&otilde;ukogu.</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=615224. augustil kell 10 kultuuri- ja huvialakeskuses "Valga hariduskonverents 2017"2017-08-15<p><strong>Neljap&auml;eval, 24. augustil kell 10 </strong><strong>"Valga hariduskonverents 2017" </strong><strong>Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses, Kesk tn 1. <br /></strong></p> <p>Sel aastal toimub Valga hariduskonverents juba seitsmendat korda. Sihtgrupiks on nii Valga linna, Valgamaa kui kogu L&otilde;una-Eesti pedagoogid, haridusjuhid, omavalitsuste juhid ning k&otilde;ik huvilised. Osalemiseks palume registreerida aadressil <a href="mailto: hariduskonverents@valgalv.ee">hariduskonverents@valgalv.ee</a> kuni 22. augustini 2017.</p> <p>Konverents keskendub praktilistele ja haridusfilosoofilistele teemadele. Uue kooliaasta eel on &otilde;petajaskonnal v&otilde;imalus otse allikast teada saada, mida Haridus-ja Teadusministeeriumis kavandatakse ja millised on sealsed ootused, prioriteedid 2017/2018 kooliaastale. Kuidas hakkavad m&otilde;jutama igap&auml;evast koolielu muutunud ja muutuvad haridusseadusandlikud aktid. Konverentsil esinevad Haridus-ja Teadusministeeriumist asekantsler Mart Laidmets ja &uuml;ldharidusosakonna n&otilde;unik Tiina Kivirand; SA Eesti Lastefondist juhataja Sirje Grossmann-Loot; Tallinna &Uuml;likoolist teadur, ps&uuml;hholoog Grete Arro; Eesti Suhtekorraldajate Liidu president ja PR Concept kommunikatsiooniekspert/juht Aive Hiiepuu jt.</p> <p>Konverentsi p&auml;evakava:</p> <ul> <li>kell 10.00-10.30 Tervituskohv, registreerumine</li> <li>kell 10.30-10.35 Konverentsi avamine, tervitus Margus Lepikult - Valga maavanem</li> <li>kell 10.40-10.50 Avak&otilde;ne, Kalev H&auml;rk - Valga linnapea</li> <li>kell 10.55-11.30 &bdquo; Mida uut on HTM-s, suunad ja sihid" , Mart Laidmets HTM asekantsler</li> <li>kell 11.35-12.15 &bdquo;HEV &otilde;ppe ja kaasava haridus" , HTM &uuml;ldharidusosakonna n&otilde;unik Tiina Kivirand</li> <li>kell 12.20 -12.50 Arutelu kaasava hariduse teemal, vestlusringis on Mart Laidmets ja Tiina Kivirand HTM-st, Sirje Grossmann-Loot Eesti Lastefondist</li> <li>kell 12.55-13.45 L&otilde;una</li> <li>kell 13.45-14.25 &bdquo;T&auml;hendus ja maine", Eesti Suhtekorraldajate Liidu president, PR Concept kommunikatsiooniekspert, juht Aive Hiiepuu</li> <li>kell 14.30-.15.05 Tallinna &Uuml;likooli teadur, ps&uuml;hholoog Grete Arro - ettekande pealkiri t&auml;psustub</li> <li>kell 15.10.-15.50 &bdquo;Kompetentsimudelid praktikas", Aivo Adamson- Versobank AS juhatuse esimees</li> <li>kell 15.55-16.15 Konverentsi l&otilde;petamine</li> </ul> <p>P&auml;eva juhib M&auml;rt Treier.<br />Konverentsip&auml;eval tutvustavad ja m&uuml;&uuml;vad uusi raamatuid ning &otilde;ppekirjandust kirjastused Koolibri ja Atleks.</p> <p><strong>Lisainfo:</strong></p> <p>Valga Linnavalitsuse haridus-ja kultuuriameti juhataja Anneli Rants, tel 515 1759, <a href="mailto: anneli.rants@valgalv.ee">anneli.rants@valgalv.ee</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=615120. augustil kell 11 Valga Säde pargis pärandkultuuripidu „Eesti pulm"2017-08-14<p><strong>P&uuml;hap&auml;eval, 20. augustil kell 11 Valga S&auml;de pargis p&auml;randkultuuripidu &bdquo;Eesti pulm". &Uuml;rituse k&auml;igus peetakse maha &uuml;ks korralik pulmapidu 19. sajandi kommete kohaselt, milles j&auml;rgitakse Hargla kihelkonna kombeid. Suur&uuml;ritus toob publiku ette muidu &uuml;sna privaatse hetke &uuml;he noorpaari elus ning terve p&auml;eva kestva s&uuml;ndmuse jooksul tehakse l&auml;bi k&otilde;ik pulma osad.</strong></p> <p>Pulmad on l&auml;bi aegade olnud &uuml;ks olulisemaid s&uuml;ndmusi inimese elus, mida &uuml;helt poolt iseloomustab korralik pidu (laulmine, tants, pillim&auml;ng, nali), aga teiselt poolt on pulmadega seotud palju rituaale, mille edukas l&auml;biviimine tagab noorpaarile &otilde;nneliku tuleviku. Valga Muuseumi eestvedamisel peetava peo k&auml;igus abielluvad Kristjan ja P&auml;ivi-P&auml;&auml;su esivanemate tavade kohaselt.</p> <ul> <li>K&otilde;ik k&uuml;lastajad on oodatud S&auml;de parki nende abielu t&auml;histama, lisaks on peol traditsioonilise k&auml;sit&ouml;&ouml; ja talukaupade m&uuml;&uuml;jad ning erinevad t&ouml;&ouml;toad, avatud on eraldi lasteala.</li> <li>Esinevad muusikud &Uuml;tsiots&otilde;, Marju Varblane, Leanne Barbo, Kulno Malva, Meel Valk, Janika Oras, Koidu T&auml;hed, segakoor R&otilde;&otilde;m, Отава Ё ja Untsakad. </li> <li>T&auml;ispilet 5 eurot, lastele 2 eurot, suurperedele alates kolmandast lapsest tasuta.</li> </ul> <p><strong>Pulmakava</strong></p> <ul> <li>kell 10.15 - 11.15 saajarahva vankris&otilde;it Valga linnas</li> <li>kell 11.00 avas&otilde;nad, <br />traditsioonid pruudi kodus</li> <li>kell 11.15 vakarahva ja saajarahva vastulaulmine pruudikoju p&auml;&auml;semiseks</li> <li>kell 11.25 pruudi otsimine</li> <li>kell 11.45 pruudi ema t&auml;namine</li> <li>kell 11.50 veimevaka lunastamine</li> <li>kell 12.05 pruudi kodust &auml;ra saatmise laulud</li> <li>kell 12.10 &Uuml;tsiots&otilde; laulum&auml;ngud</li> <li>kell 12.30 esineb Otava Yo (Отава ё) <br />traditsioonid peiu kodus</li> <li>kell 13.05 &auml;mm v&otilde;tab m&otilde;rsja peiu kodus vastu</li> <li>kell 13.20 m&otilde;rsja ja laulikute rituaalne vihtlemine</li> <li>kell 13.30 voortants l&auml;bi S&auml;de pargi</li> <li>kell 13.35 Esineb Otava Yo (Отава ё)</li> <li>kell 14.10 s&otilde;rmuste vahetamise tseremoonia</li> <li>kell 14.30 neiup&otilde;lvest v&auml;lja t&otilde;stmine ja poisieast v&auml;lja t&otilde;stmine</li> <li>kell 14.35 tanutamine ning p&otilde;lletamine</li> <li>kell 14.55 abielunaiseks ja abielumeheks t&otilde;stmine, s&uuml;lelapse h&uuml;pitamine</li> <li>kell 15.00 nooriku tantsitamine</li> <li>kell 15.15 pulmam&auml;ngud ja pulmanaljad</li> <li>kell 16.05 veimevaka jagamine ja pulmaoksjon</li> <li>kell 17.00 &uuml;hislaul "Sai sae peet&uuml;s"</li> <li>kell 17.05-18.05 esineb Untsakad</li> </ul> <p>Tegemist ei ole teatrietendusega, millele teid publikuks ootame, vaid eheda pulmaga, kuhu soovime teid r&otilde;&otilde;muga osalema ning kaasa l&ouml;&ouml;ma!</p> <p>Eesti Pulma salvestatakse Valga Muuseumi poolt ka tulevaste p&otilde;lvede jaoks. Palume aidata hoida kaameramehe head vaadet. NB! Kanal 2 on Eesti pulma p&otilde;hikajastaja!</p> <p>Peo sissep&auml;&auml;sutasu on 2 eurot lastele/ 5 eurot t&auml;iskasvanule, mille saab lunastada s&uuml;ndmusel kohapeal.</p> <p><a href="http://pulm.valgamuuseum.ee/kasitoolisele/">Informatsioon kauplejatele</a></p> <p><strong>Lisak&uuml;simused:</strong></p> <ul> <li>korralduslikud k&uuml;simused: Merili Madissoo, e-mail: <a href="mailto: merili@valgamuuseum.ee">merili@valgamuuseum.ee</a>, tel.: +372 5677 7437</li> <li>pruutpaar ja p&auml;rimus: Marju Rebane, e-mail: <a href="mailto: marju@valgamuuseum.ee">marju@valgamuuseum.ee</a>, tel.: +372 5590 0379</li> <li>kauplejad: Pikne Kama, e-mail: <a href="mailto: pikne@valgamuuseum.ee">pikne@valgamuuseum.ee</a>, tel.: +372 5387 1841</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> </ul> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=615019. augustil kell 13 II Valga X jooks Tambres2017-08-14<p><strong>Laup&auml;eval, 19. augustil kell 13 II Valga X jooks, kogunemine Tambres, endise Tambre k&otilde;rtsihoone juurde</strong>.<strong> Umbes 8 kilomeetri pikkuse distantsi l&auml;bimisel tuleb jooksjatel &uuml;letada ka p&otilde;nevad looduslikke ja tehislikke takistusi. </strong></p> <p>K&otilde;ik seiklushimulised jooksus&otilde;brad on oodatud 19. augustil Tambre suvilapiirkonnas asuva k&otilde;rtsihoone juurde (aadressil Valguse tn 2, Valga), kus kell 13 antakse start Valga X jooksule.</p> <p><strong>P&otilde;hirada</strong></p> <p>V&otilde;istlusest osav&otilde;tjatel tuleb kas individuaalselt v&otilde;i 3-liikmelise v&otilde;istkonnana l&auml;bida umbes 7-8 km pikkune rada, millel on nii looduslikke kui ka tehislikke takistusi ja v&auml;ljakutseid.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Individuaalv&otilde;istlejate arvestus toimub j&auml;rgmistes v&otilde;istlusklassides:</span></p> <ul> <li>mehed 16 - 39 eluaastat;</li> <li>naised 16 - 39 eluaastat;</li> <li>mehed alates 40. eluaastast;</li> <li>naised alates 40. eluaastast</li> </ul> <p>V&otilde;istkondlikus arvestuses osalemiseks tuleb moodustada 3-liikmeline v&otilde;istkond, mille liikmed peavad raja l&auml;bima koos. Paremusj&auml;rjestikkus selgitatakse v&auml;lja v&otilde;istkonna viimase l&otilde;petaja aja alusel.</p> <p><span style="text-decoration: underline;">V&otilde;istkondlik arvestus toimub j&auml;rgmistes v&otilde;istlusklassides: </span></p> <ul> <li>mehed</li> <li>naised</li> <li>segav&otilde;istkonnad</li> </ul> <p><strong>Osav&otilde;tutasu ja registreerimine</strong></p> <p>Osav&otilde;tutasu &uuml;he osaleja kohta eelregistreerimisel pangalinki kasutades 5 &euro;, kohapeal makstes 10&euro;.<br />Registreerimine ning osalustasu maksmine toimub Valga Spordi kodulehel - http://www.valgasport.ee/sundmused/registreerimine/.</p> <p><strong>Pererada</strong></p> <p>Lisaks v&otilde;istlusele on avatud ka pererada, mis on umbes 3 km pikkune. Rajale v&otilde;ib minna nii perega, s&otilde;pradega kui ka &uuml;ksinda. Korraldajad on raja koostamisel arvestanud sellega, et seda oleks v&otilde;imalik l&auml;bida ka lapsevankri ning pisemate lastega.</p> <p>Antud distantsi l&auml;bijaid ootavad samuti ees kergemad takistused, kuid need on lisaks p&otilde;nevusele ka harivad. Pererajal osav&otilde;tjate vahel paremusj&auml;rjestikku ei selgitata ning selle l&auml;bimine on k&otilde;igile tasuta. Raja l&auml;binud lapsi ootab aga fini&scaron;is kosutuseks magus suut&auml;is.</p> <p><strong>Lisainfo</strong></p> <p>Korraldajad paluvad k&otilde;ikidel osav&otilde;tjatel riietuda ilmastikule vastavalt. Riietuse valikul tuleb arvestada ka sellega, et need v&otilde;ivad takistusi &uuml;letades saada m&auml;rjaks ja poriseks.</p> <p>Valga X jooksu korraldavad Valga Sport ja Valga Linnavalitsus ning toetavad Kaitseliidu Valgamaa malev, Politsei- ja Piirivalveamet, P&auml;&auml;steamet, Eesti Punase Risti Valgamaa Selts ning teised vabatahtlikud. Peavarju ning oma territooriumi pakub lahkesti kasutada MT&Uuml; Carma Motoklubi.</p> <p>S&uuml;ndmust toetab Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp!</p> <p>Lisak&uuml;simused: <a href="mailto: meelis@valgasport.ee">meelis@valgasport.ee</a></p> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=614917. augustil kell 9.45 kultuuri- ja huvialakeskuses doonoripäev2017-08-14<p><strong>Neljap&auml;eval, 17. augustil kell 9.45 ootab T&Uuml; Kliinikum Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses doonorip&auml;evale. </strong></p> <p>Doonoriverd vajatakse iga p&auml;ev ja iga annetatud veredoos p&auml;&auml;stab kellegi elu. Me k&otilde;ik v&otilde;ime &uuml;hel hetkel sattuda patsiendi rolli ja vajada doonorite abi. Doonorip&auml;eva k&uuml;lastamiseks tuleb varuda umbes 45 minutit aega.</p> <p>Verd v&otilde;id loovutada, kui oled:</p> <ul> <li> Eesti Vabariigi kodanik v&otilde;i elanud Eestis &uuml;le 1 aasta;</li> <li>18-60 aastane;</li> <li>kehakaaluga &uuml;le 50 kg;</li> <li>terve, puhanud ja s&ouml;&ouml;nud.</li> </ul> <p>Mehed v&otilde;ivad verd loovutada kord 2 kuu jooksul, naised kord 3 kuu jooksul. Arsti loal v&otilde;ib p&uuml;sidoonor anda verd 65. eluaastani. Verd andma tulles v&otilde;ta alati kaasa fotoga ja isikukoodiga isikut t&otilde;endav dokument!</p> <p>Ajutiselt ei sobi Sa doonoriks, kui:</p> <ul> <li> p&otilde;ed hetkel m&otilde;nda haigust;</li> <li>tarvitad ravimeid (va vitamiinid, toidulisandid, rasestumisvastased vahendid).</li> <li>Kui oled lasknud teha t&auml;toveeringuid v&otilde;i nahaaugustamisi, oled l&auml;binud n&otilde;elravi v&otilde;i Sul on olnud vere&uuml;lekandeid, saad verd loovutada 6 kuu m&ouml;&ouml;dudes.</li> </ul> <p>Kaitses&uuml;stimiste puhul vere andmise keeldu ei ole.<br />Naised ei tohi verd loovutada menstruatsiooni ajal, raseduse ajal, 6 kuud peale s&uuml;nnitust ja rinnaga imetamise korral.</p> <p>Sa ei sobi doonoriks, kui oled:</p> <ul> <li> nakatunud HI-viirusega v&otilde;i arvad, et oled viiruse kandja;</li> <li>p&otilde;denud viiruslikku kollat&otilde;be (B ja C hepatiiti) v&otilde;i arvad, et oled hepatiidiviiruse kandja;</li> <li>kasutanud uimasteid;</li> <li>alkoholi- v&otilde;i narkootiliste ainete s&otilde;ltlane;</li> <li>omad rohkearvuliselt seksuaalpartnereid;</li> <li>olnud seksuaalvahekorras eelpool mainitud nakkusohtlikku riskigruppi kuuluva inimesega.</li> </ul> <p>Doonoriks ei sobi inimene, kelle elustiil v&otilde;i seksuaalk&auml;itumine v&otilde;ib ohustada patsiendi tervist!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=614816.-18. augustil Valga Jaani kirikus rahvusvaheline muusikute Suveakadeemia 2017 „Saksa romantiline orelimuusika"2017-08-14<p><strong>16.-18. augustil Valga Jaani kirikus rahvusvaheline muusikute Suveakadeemia 2017 &bdquo;Saksa romantiline orelimuusika". Toimuvad erinevad kontserdid ja meistriklassid. </strong></p> <ul> <li>16. augustil kell 19 Valga Jaani kirikus orelikontsert. Esinevad Marianne Gustafsson Burgmann (Soome), Maimu Kaarde (oboe, Eesti). Tasuta.</li> <li>18. augustil kell 19 Valga Jaani kirikus orelikontsert. Esineb Kari Vuola (Soome). Tasuta.</li> </ul> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=614715. augustil kell 15 keskstaadionil Arnold Viidingu mälestusvõistlus2017-08-14<p><strong>Teisip&auml;eval, 15. augustil kell 15 Valga Keskstaadionil Arnold Viidingu m&auml;lestusv&otilde;istlus. V&otilde;istlusel on p&otilde;hialadeks kuulit&otilde;uge, odavise, kettaheide.</strong></p> <p>&nbsp;</p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=614412.-13. augustil Valga Lennupäevad - Open Cup 20172017-08-09<p><strong>12.-13. augustil toimuvad Valgas Pedeli virgestusalal ja j&otilde;el (Pika t&auml;nava poolses osas) "Valga Lennup&auml;evad - Open Cup 2017"</strong></p> <p><strong> <p class="img-left"><img src="/UserFiles/Kultuur/Valga Lennup&auml;evad Pedeli j&otilde;el.jpg" alt="" width="518" height="731" /></p> <br /></strong></p> <p>Laup&auml;eval, 12. augustil saab juba hommikul kella 8st kuni &otilde;htul kella 20ni vaadata Pedeli j&otilde;e &auml;&auml;res (Pika t&auml;nava poolses osas) paraplaanide ja tiib- ning motovarjude v&otilde;istlusi, mis j&auml;tkuvad p&uuml;hap&auml;eval, 13. augustil kella 8.30-13. V&otilde;itjate autasustamine kell 16.<strong><br /></strong></p> <p>Osalemas Eesti, L&auml;ti ja Venemaa sportlased. V&otilde;istlejad maanduvad Pedeli j&otilde;kke spetsiaalselt paigaldatud madratsile.</p> <p>Lisainfo: Aerosport O&Uuml;, Sergei Usanov, telefon 504 4644</p> <p><strong></strong></p>http://www.valgalv.ee/et/Nädal Valgas&nID=581830. detsembril linastuvad Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kinos Säde järgmised filmid2016-12-29<p><strong>Reedel, 30. detsembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kinos S&auml;de:</strong></p> <ul> <li>kell 12 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kinos S&auml;de 2D perefilm " Ozzy paneb plehku"</li> <li>kell 14 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kinos S&auml;de 2D perefilm &bdquo;Laula"</li> <li>kell 16.15 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kinos S&auml;de 3D seiklusfilm &bdquo;Assassin's Creed"</li> <li>kell 19 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kinos S&auml;de &bdquo;Vastik vana 2". Alla 14-aastastele keelatud!</li> </ul> <p><strong>Piletihinnad:</strong></p> <ul> <li> t&auml;ispilet 4 &euro;;</li> <li>lapsed, &otilde;pilased, pension&auml;rid (dokumendi esitamisel) 2.50 &euro;;</li> <li>lapsed kuni 3.a (s&uuml;les) TASUTA</li> </ul> <p>3D prillid 1.50 &euro;</p> <p>Piletid ja prillid m&uuml;&uuml;gil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse (Kesk tn 1) infolauas 1 tund enne seansi algust.</p> <p>Uksed avatud 30 minutit enne seansi algust.</p> <p>&nbsp;</p>